wtorek, 10 grudnia 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego III

W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Naukowego KĄT, w ramach którego przede wszystkim omówione zostały planowane projekty do realizacji oraz wybrano w drodze głosowania nowy zarząd.
Na początku spotkania przeprowadzono rekrutację nowych członków, których jak zwykle było liczne grono.
Następnie omówiono kwestie związane z finansowaniem, uporządkowaniem przestrzeni Kąta oraz przeprowadzono następujące zmiany w regulaminie koła:

 • Rozdział II, §2. pkt. 1. f) organizacja wydarzeń kulturalnych (dodano podpunkt)
 • Rozdział III, §2. pkt. 3. c) Nieuczestniczenie w pracach Koła (dodano podpunkt)
 • Rozdział V, §1. pkt. 9. Opiekun Koła w ustaleniu z Przewodniczącym Koła dokonuje oceny wypełniania obowiązków członków Koła (dodano punkt)

W ramach planowania realizacji projektów przedstawiono i zatwierdzono koordynatorów:

1. Cykl „Kątem Oka”
Koordynator: Wojciech Stępień 
Zespół: Katarzyna Janiszewska, Paweł Otocki
2. Cykl „Kąt teksty” 
Koordynator: ...
Zespół: Aleksander Dynarek
3. „Kąt widzenia”
Zespół: Milena Mazurczyk
4. Budowa drukarki 3D
Zespół: Łukasz Stawiński, Łukasz Barej, Marcin Kowalski, Bartosz Bochyński
5. Projekt Fab-lab’u w budynku B16
Koordynator: Andrzej Giełzak
Zespół: Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Ewelina Stawowy, Klaudia Królikowska, Tomasz Chojnacki, Marcelina Kręcilasz, Dobrewa Gabriela, Drozdowska Małgorzata, Fijałkowska Nina, Gawron Karol, Gołębiewska Aleksandra, Grabowska Karolina, Grzybowska Joanna, Monika Strzelczyk, Magdalena Walczak
6. Warsztaty z projektowania parametrycznego 
Koordynator: Aleksander Świątek,
Osoby pomagające: Paulina Rodzeń, Martyna Wróblewska, Marcin Pabich, Aleksandra Rochala 
7. Diamond Project – projekt kampanii wizerunkowej firmy Infosys
Koordynator: Maria Kaczorowska
Zespół: Yuliya Sobalevskaya, Justyna Kazimierczak, Wojciech Stępień, Maria Michnowska

W tym miejscu należy powiedzieć, że każdy kto chciałby współtworzyć jakiś projekt, a nie ma przydziału może spróbować zgłosić się bezpośrednio do koordynatora danego projektu i zapytać się o ew. udział. 
Istnieje możliwość zaproponowania realizacji innego projektu w porozumieniu z Zarządem Koła. Jednocześnie przypominamy, że członkowie koła są zobligowani do wzięcia udziału w przynajmniej jednym projekcie. 

Ostatnim punktem spotkania było przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu KN KĄT. Obecnych było 43 osób z 49 zdolnych do głosowania w ramach Walnego Zebrania Członków Koła. 
Wybrano następujących członków Zarządu:

Przewodniczący: Rafał Jóźwiak
Za: 43 osoby Przeciwko: 0 Wstrzymały się od głosu: 1
I Wiceprzewodniczący: Andrzej Giełzak
Za: 42 osoby Przeciwko: 1 Wstrzymały się od głosu: 1
II Wiceprzewodniczący: Aleksander Świątek
Za: 43 osoby Przeciwko: 0 Wstrzymały się od głosu: 1
Sekretarz/Skarbnik: Kasia Janiszewska
Za: 43 osoby Przeciwko: 0 Wstrzymały się od głosu: 1

Autorzy sprawozdania:
Marcin Pabich i Rafał Jóźwiak

niedziela, 1 grudnia 2013

5.12.13 g. 18:00 Spotkanie członków i kandydatów KN KĄT

Po niezwykle inspirującym wykładzie państwa Taczalskich pora wrócić do frontu organizacyjnego. W związku z tym pragnę poinformować, że w czwartek 5 grudnia o godzinie 18:00, w Kącie odbędzie się spotkanie członków koła naukowego i ew. kandydatów. Obecność jest obowiązkowa!
Planowane do realizacji są następujące kwestie:

1. Weryfikacja członków koła.
2. Omówienie spraw organizacyjnych:
a) prace porządkowe w pom. Kąta i podział pracy,
b) kwestia sponsorów.
3. Omówienie projektów:
a) zatwierdzenie koordynatorów,
b) przydzielenie członków do poszczególnych projektów,
c) omówienie planu realizacji projektów i wstępny podział zadań.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w regulaminie.
5. Przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu KN KĄT.wtorek, 26 listopada 2013

KĄTEM OKA z Karoliną i Maćkiem Taczalskimi z design lab architects

W czwartek, 28 listopada, o godzinie 18:00 w Kącie będziemy gościć Karolinę i Maćka Taczalskich – właścicieli biura design lab architects z Łodzi. Głównym tematem najbliższego spotkania będzie konfrontacja teorii z praktyką w konserwacji i restauracji zabytków. Rozmawiać będziemy o projektach High House Production Park w Essex, pałacu Poznańskich, willi Gebhardta i fabryki Silbersteina w Łodzi.


Kiedy w 2007 roku lecieliśmy na kontrakt do londyńskiej pracowni TRP Architects, byliśmy nastawieni na pracę w biurze zajmującym się nowoczesną architekturą. (...) W Londynie trafiliśmy do pracowni zajmującej się głównie konserwacją i restauracją zabytków, co zdecydowanie nie leżało wówczas w kręgu naszych zainteresowań.
Przez myśl nie przeszło nam wtedy, że wrócimy do Łodzi zafascynowani pracą przy zabytkach.
Okazało się, że wszystkie elementy, które kojarzyły nam się z projektowaniem nowoczesnych budowli, można odnaleźć w pracy przy zabytkach: innowacyjne technologie, design, bogactwo materiałów… Do tego doszła Boitowska polemika „konserwować czy restaurować?”, niemalże detektywistyczna praca przy odnajdowaniu pierwotnych funkcji, historii obiektu i ludzi z nim związanych, praca w interdyscyplinarnym zespole, misja edukowania społeczeństwa – przekazywanie historii poprzez architekturę, a także rewitalizacja w prawdziwym tego słowa znaczeniu (w projekcie, o którym między innymi opowiemy, główną rolę grają Essex girls).
Jednocześnie nie porzuciliśmy projektowania nowych budynków. Tworzymy nowoczesną architekturę i projektujemy wnętrza. Oficjalną działalność prowadzimy od 2010 roku, natomiast początki nieformalnej grupy projektowej sięgają 2005 roku.
zapraszamy,
design lab architects”

piątek, 15 listopada 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego II

Jak to już przystało, na otwarte spotkania organizacyjne przyszło liczne grono studentów. Głównie z pierwszego roku I st. Super! Zaprezentowane zostały przez przewodniczącego Koła zrealizowane projekty, trwające, a także planowane. W ciągu najbliższych dni wyklarujemy to, jak projekty będziemy realizować i w jakim składzie. Póki co planujemy kontynuować następujące projekty:
 • “Kątem Oka” - spotkania z architektami i specjalistami z dziedzin bliskich architekturze i urbanistyce
 • “Kąt-teksty” - panele dyskusyjne na temat tekstów teoretycznych dotyczących architektury i nie tylko
Chcemy również zrealizować nowe przedsięwzięcia: 
 • Budowa drukarki 3D na potrzeby stworzenia makiet Projektów niezrealizowanych
 • Projekt dostępnej przestrzeni fab-lab'u w budynku B16 na cele działalności wydziałowych kół naukowych
 • Organizacja warsztatów z projektowania parametrycznego i nawiązanie bliższej współpracy z rektoratem PŁ
 • Prezentacje studentów (reaktywacja cyklu “Kąt Widzenia”) nt. projektów semestralnych i konkurs na najlepszy projekt
Doświadczeni funkcjonowaniem Koła w poprzednim semestrze planujemy wprowadzić pewne zmiany w tym aspekcie. Każdy obecny i nowy członek będzie przydzielany do konkretnego projektu. Niektórzy członkowie będą mianowani na koordynatorów projektów, odpowiadając jednocześnie za powodzenie projektu. Opiekę nad tokiem realizacji poszczególnych projektów będzie sprawował przewodniczący Koła. Będzie on wyłączony z koordynowania poszczególnymi projektami, natomiast będzie doglądał jak przebiegają postępy. 

Na ten moment rozkład obowiązków wygląda następująco:

Rafał Jóźwiak,
przewodniczący Koła,
koordynator projektów
jozwiakrafal@gmail.com

Wojciech Stępień
wojciech_stepien@interia.pl
koordynator cyklu “Kątem-Oka”

Aleksander Dynarek
wielkiolkus@interia.pl
Piotr Kluszczyński
piotr@kluszczynski.info
koordynator projektu Drukarka 3D

Olga Chrzanowska
ochrzanowska@gmail.com
Piotr Adamski
piotrek.adams@gmail.com
koordynatorzy warsztatów parametrycznych

Katarzyna Firmowska
kaska.firma@gmail.com
Alicja Salomońska
salamonskaalicja@gmail.com
koordynatorki cyklu “Kąt Widzenia”


koordynator cyklu “Kąt-teksty”


koordynator realizacji fab-labu w B16Jeśli chciałbyś się zapisać do Koła Naukowego SAPŁ KĄT pisz do przewodniczącego. Jeśli jesteś członkiem Koła i nie chcesz z niego zostać usunięty (zgodnie z regulaminem, ROZDZIAŁ III §2. punkt 2.) napisz i umów się z koordynatorem projektu i przystąp do działania!

Do zobaczenia! 

Prezentacja dokonań Koła

niedziela, 10 listopada 2013

Opis warsztatów z projektowania parametrycznego P^3
Co:
Warsztaty z projektowania parametrycznego P^3

Kto:
organizatorzy:
Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy;
tutorzy:
Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu, Alexander Kalachev;
uczestnicy:
Łukasz Barej, Bartosz Bochyński, Tomasz Chojnacki, Dominika Dudek, Aleksander Dynarek, Edyta Fularz, Andrzej Giełzak, Katarzyna Janiszewska, Katarzyna Kazimierczyk, Piotr Kluszczyński, Paulina Kowalska, Michał Kozłowski, Klaudia Królikowska, Emilia Makaruk, Anna Mastalerz, Andrzej Pajączkowski, Sylwia Pawłowska, Łukasz Pieńczykowski, Paulina Rodzeń, Joanna Sibrecht, Łukasz Stawiński, Aleksander Świątek, Martyna Wróblewska

Kiedy:
23 września – 20 października 2013

Gdzie: 
Politechnika Łódzka


Prawie wszystkie działania Koła Naukowego KĄT Studentów Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej podejmowane są z potrzeby czysto poznawczej, uzupełniając przy tym program dydaktyczny. Ostatni projekt koła, zrealizowany przez studentów – Piotra Adamskiego, Olgę Chrzanowską, Rafała Jóźwiaka i Ewelinę Stawowy, jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem . Pomysł wybudowania całkowicie sparametryzowanego pawilonu w skali człowieka, w ramach Warsztatów z Projektowania Parametrycznego P^3, wiązał się z koniecznością nauki odpowiednich narzędzi projektowych oraz zastosowania nieco innej metodologii pracy. Założenia te nie stały się dla nas przeszkodą, wręcz przeciwnie – zmotywowały nas do włożenia to przedsięwzięcie dużo czasu i energii. Jako organizatorzy mamy poczucie, że realizacja przedsięwzięcia, poza jej naukowym wymiarem, przyczyniła się w znacznym stopniu do zdobywania umiejętności pracy w zespole oraz integracji społeczności akademickiej.


/webinaria, wstępniaki, sklejka

Prace organizacyjne nad projektem rozpoczęły się w maju 2013 roku, zaś dla ewentualnych uczestników dwa miesiące później. Już wtedy mieliśmy zadanie niełatwe, ponieważ musieliśmy zachęcić ludzi do pracy związanej z nauką programów umożliwiających projektowanie parametryczne. Dwójka studentów – Aleksander Dynarek i Piotr Kluszczyński (później uczestnicy warsztatów) na naszą prośbę zrealizowali serię webinarów, w których opisali interfejs oraz podstawowe funkcje programów Rhino i Grasshopper. Tutoriale miały zachęcić do pracy własnej i przygotować studentów do nadchodzących, intensywnych warsztatów. Równolegle, uzbrajając się w regulamin, przeprowadziliśmy rekrutację uczestników. Do 9 września wszyscy chętni zostali poproszeni o przesłanie prac – wstępniaków przedstawiających koncepcję pawilonu. Komisja wybrała najlepsze pomysły i stworzyła listę 26 uczestników, którzy razem z organizatorami stworzyli 30 osobową grupę, która odpowiadała ilości zakupionych specjalnie na ten cel licencji programu Rhino. Oprócz tego kupiliśmy 200 m^2 sklejki z drewna liściastego, o grubości 15 mm, która miała służyć za materiał budowlany, determinując przy tym wielkość obiektu.

3 m^3 sklejki liściastej z OZPS Orzechowo

Tydzień 1. /nauka, koncepcja pawilonu

Najważniejszym tygodniem Projektu P^3 był tydzień trwający między 23 a 29 września 2013. W tym czasie trzech tutorów, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu i Alexander Kalachev, odpowiadali za wprowadzenie uczestników w tematykę projektowania parametrycznego oraz samego pawilonu. Warsztaty rozpoczęliśmy od intensywnej nauki oprogramowania Rhino i Grasshopper.

nauka Rhino + Grasshopper 
W ciągu trzech pierwszych dni Sebastian wraz z Tudorem przeprowadzili serię wykładów i tutoriali podczas, których uczestnicy zapoznali się z tradycyjnym modelowaniem za pomocą techniki NURBS, krzywych Beziera czy Bspline. Następnie przedstawione im zostały narzędzia parametryczne służące do penalizacji powierzchni NURBS, zmiany geometrii w zależności od atraktorów, czy możliwość symulacji fizycznych przy użyciu dodatku Kangaroo.

w pracowni B16
Trzeciego dnia warsztatów zaczęliśmy przenosić się do pracowni B16, która stała się miejscem kreatywnej wymiany myśli, gdzie skupiliśmy się na tworzeniu pawilonu. Podzieliliśmy się na pięć grup projektowych. Każda z nich miała za zadanie przygotować koncepcję pawilonu. Powstało 5 interesujących pomysłów, każdy posiadał konkretną, odmienną ideę, w każdym z nich zaprezentowane zostały ciekawe formy, wzory, detale i sposoby łączeń. Można powiedzieć, że te wszystkie koncepcje stały się składową pawilonu docelowego. Z pomocą tutorów opracowywaliśmy definicję w Grasshopperze, która miała nadać pawilonowi ostateczną formę.

szukanie połączeń paneli, od lewej:
Paulina Rodzeń, Martyna Wróblewska
Zdefiniowaliśmy trzy centralne punkty odpowiadające za środki wewnętrznych kolumn, oraz trzy łukowe odcinki, które odpowiadały za ściany. Użyliśmy parametrów naturalnych sił (odwróconej grawitacji) w celu uzyskania struktury samonośnej o kształcie kopuły, poprzez zastosowane łuków parabolicznych, podobnych jakie stosował w swoich modelach A. Gaudi.

generacja formy
Nadaliśmy strukturze wzór origami oraz wymyśliliśmy sposób łączenia płaszczyzn w siatce modelu. Panele postanowiliśmy łączyć na zasadzie zamka błyskawicznego, spajając krawędzie i nadając lepszy rozkład sił, jednocześnie potrajając powierzchnię styku paneli między sobą. Opracowaliśmy również metodę ich łączenia, nie wykorzystując do tego innego materiału niż drewno.

łączenia paneli
Wydawało się, że już byliśmy blisko końca, ale jak się później okazało potrzebowaliśmy kolejnego tygodnia aby przygotować projekt do fabrykacji. Mimo, że planowane początkowo na tydzień warsztaty zakończyły się, a Tudor z Alexem wyjechali z Łodzi, to uświadomiliśmy sobie, że to dopiero początek intensywnej pracy...

tutorzy, od lewej: Alexander Kalachev, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu

Czytaj dalej...

czwartek, 7 listopada 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli opiekunowie, część zarządu oraz najaktywniejsi członkowie koła naukowego. Omówiliśmy dotychczasową działalność i zrealizowane projekty oraz zaplanowaliśmy następne realizacje. W związku z tym kontynuujemy spotkania z cyklu:
 • "Kątem oka" (spotkania z architektami i specjalistami z dziedzin bliskich architekturze i urbanistyce);
 • "Kąt-teksy" (panele dyskusyjne na temat tekstów teoretycznych dotyczących architektury i nie tylko).
Planujemy również zrealizować nowe projekty:
 • Budowa drukarki 3D na potrzeby stworzenia makiet Projektów niezrealizowanych;
 • Pozyskanie i zaprojektowanie przestrzeni fab-lab'u w budynku B16 na cele działalności wydziałowych kół naukowych;
 • Organizacja warsztatów z projektowania parametrycznego i nawiązanie bliższej współpracy z rektoratem PŁ.
Zachęcamy do współpracy wszystkie chętne osoby i zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w środę 13 listopada o godz. 17:00, w Kącie. Wraz z przyjmowaniem nowych członków zaprezentujemy dotychczasową działalność koła naukowego oraz omówimy szczegółowo planowane przedsięwzięcia, dając szansę jednocześnie na przyjmowanie nowych pomysłów od Was!

Zapraszamy serdecznie.

czwartek, 31 października 2013

4.11.13 g. 11:00 Spotkanie z prof. Krystyną Januszkiewicz

W najbliższy poniedziałek 4 listopada od godziny 11 będziemy gościć w B16 prof. Krystynę Januszkiewicz, redaktor naczelną Archivolty i prof. Wydz. Architektury Politechniki Poznańskiej oraz studentów z tej uczelni, związanych z Kołem Naukowym Architektury projektowanej cyfrowo.
Planujemy w tym czasie opowiedzieć nieco o Warsztatach P3 oraz działalności Koła Naukowego KĄT. Sebastian Białkowski opowie o swoim dyplomie (dyplom roku w Dessau Institute of Architecture) i szczegółowo o parametrach Pawilonu P3. Po wspólnym obiedzie z naszymi gośćmi z Poznania, między godz. 15 a 17 pani profesor udzieli nam wykładu o swojej działalności naukowej, związanej z projektowaniem architektonicznym wspomaganym komputerowo.
Jeśli ktokolwiek jest chętny do udziału, zapraszamy w poniedziałek, od g. 11 do B16.
----
Coming Monday, November the 4th, at 11 a.m. we will be hosting editor-in-chief of the “Archivolta” Magazine and lecturer at the Faculty of Architecture at Poznan University of Technology Prof. Krystyna Januszkiewicz. She will visit us together with a group of students associated with Digital Architecture Research Group (of University mentioned above).
We are planning to share a bit of information about the P3 Workshops and activities at KĄT (Students of Architecture Research Group). Sebastian Białkowski will present his Master Thesis, for which he received the Best of the Year 2013 Diploma Project Title at Dessau Institute of Architecture. He will also give detailed presentation of definition building the P3 Pavilion.
Between 3 and 5 p.m. Professor Januszkiewicz will give a lecture about her research activities related to the computer-aided design. Anyone willing to attend, please join us on Monday at B16, starting at 11am.

piątek, 25 października 2013

7.11.13 - spotkania - Mapy Teorii i Kątem Oka.

Siódmego listopada zapraszamy do KĄTa na pierwsze w tym roku akademickim spotkania inaugurujące dwa cykle - „Mapę Teorii Architektury” oraz „Kątem oka”.

Pierwszy z cykli rozpoczniemy o godzinie 17:00. W ramach tworzenia mapy teorii rozmawiać będziemy na temat architektury japońskiej ze szczególnym naciskiem na METABOLIZM.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym fragmentem książki Michela Franklina Rossa „Beyond Metabolism: The New Japanese Architecture”.
Aby wczuć się w atmosferę wizji budowanych przez metabolistów warto również obejrzeć szkice i wizualizacje zawarte w ich pierwszej publikacji-manifeście „Metabolism 1960”. Zamieszczony plik to reprodukcje oryginalnego wydania znajdujące się w książce Rema Koolhaasa i Hansa Ulricha Obrista „Project Japan: Metabolism Talks...”.
Trzeci i ostatni załącznik to krótki tekst autorstwa Krzysztofa Ingardena na temat Araty Isozakiego – jego twórczości i polemice z metabolizmem. Tekst pochodzi z miesięcznika „Architektura: Murator”, egzemplarza z lutego 1995 roku.

Fragment z książki "Beyond Metabolism: The New Japanese Architecture”, Michael Franklin Ross, Nowy Jork
Fragment z książki "Project Japan: Metabolism Talks...", Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist, Kolonia
Artykuł „Arata Isozaki – architekt miejsca”, Krzysztof Ingarden (Architektura: Murator 2/95)


Drugi z cykli inaugurujemy o godzinie 19:00 wykładem Krzysztofa Ingardena.
Nazwiska naszego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest jednym z najbardziej oryginalnych polskich architektów. Honorowy kolsul Japonii w Krakowie, pracował w tokijskim biurze Araty Isozakiego, z którym wiele lat później współtworzył Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Razem z Jackiem Evy prowadzi własną pracownię i jest autorem wielu spektakularnych, szeroko komentowanych projektów. O jego ostatniej realizacj – Małopolskim Ogrodzie Sztuki dowiedział się cały świat po zaskakującym zwycięstwie w konkursie portalu ArchDaily „Building of the Year 2012” w kategorii budynków o fukcji kulturalnej.

Zapraszamy serdecznie!

Teksty zamieszczone na potrzeby edukacyjne, kopiowanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

piątek, 18 października 2013

20.10.13 g. 19:00 Otwarcie Pawilonu P^3Projekt P^3 – wielki finał!
Ogromna ilość pracy została wykonana w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Ciężka praca i zaangażowanie wielu uczestników do samego końca dało niesamowite efekty. Dziękujemy!
Drewniana struktura pawilonu stoi od paru dni przed budynkiem B16. Przyciąga wzrok każdego przechodzącego studenta, wykładowcy, profesorów z Mainz! Czegoś takiego nie było jeszcze na kampusie naszej uczelni. Jest to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie, które dostarczyło wszystkim garść pozytywnych doświadczeń i wzbudziło zainteresowanie wielu pism branżowych. Przed nami wielki finał całego projektu. Dziś ruszył z hukiem Łódź Design Festiwal, w ramach którego odbędzie się już wkrótce otwarcie pawilonu.
----- Niedziela 20.10.2013, godzina 19:00, budynek B16 -----
W towarzystwie zaproszonych gości z uczelni, design festiwalu, mediów odbędzie się oficjalne otwarcie, zaprezentowany będzie materiał opracowany specjalnie na potrzeby wystawy. Światło, muzyka, kolory będą doskonałą oprawą dla rzeźbiarskiej formy pawilonu. Videomapping w wykonaniu warszawskiego VJ FkS i muzyczny event legendy łódzkiej sceny – Bombchen podniosą temperaturę tego wieczoru. Wrażenia nie tylko architektoniczne gwarantowane.
To wszystko już wkrótce! Zapraszamy!

wtorek, 15 października 2013

Warsztaty P^3 - otwarcie pawilonu


Otwarcie pawilonu i podsumowanie warsztatów z projektowania parametrycznego P3 odbędzie się 20-ego października o godzinie 19:00 na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej przed budynkiem B16. Zaprezentowany zostanie proces powstawania pawilonu: rysunki, diagramy, fotografie i modele obrazujące całość działań podjętych w ramach warsztatów. Otwarciu pawilonu będzie towarzyszył pokaz videomappingu oraz wydarzenie muzyczne. Zapraszamy wszystkich!

Organizatorzy warsztatów chcieliby podziękować za owocną współpracę prorektorom prof. dr. hab. inż. Piotrowi Szczepaniakowi, prof. dr. hab. inż.  Sławomirowi Wiakowi, kanclerzowi mgr. inż. Piotrowi Torzeckiemu, dziekanowi BAiŚ prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Gawinowi, dyrektorom IFE doc. dr. inż. Tomaszowi Saryusz-Wolskiemu, IAiU prof. nadzw. dr. hab. inż. arch. Markowi Pabichowi, opiekunom KN KĄT dr. Arturowi Zagule, mgr. inż. arch. Tomaszowi Grzelakowskiemu, wykładowcom dr. inż. arch. Anettcie Kępczyńskiej-Walczak, doc. dr. inż. Janowi  Kozickiemu, dr. inż. Marcinowi Górko, mgr. inż. Przemysławowi Jagielskiemu oraz wszystkim partnerom projektu. Ich zaangażowanie i nieocenione wsparcie pozwoliło na sprawną organizację warsztatów i budowę pawilonu.  

Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy firm i instytucji: 
Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek „Orzechowo”;
Lentimax, CorreStudio;
pana Mariusza Tkacza z firmy GeoTkacz;
pana Władysława Ciemnickiego z firmy CTA;
SARPu Oddział Łódzki.

piątek, 13 września 2013

Warsztaty P^3 - Lista uczestników

Dziękujemy wszystkim za wysłane wstępniaki. Publikujemy listę uczestników, po ocenie komisji weryfikacyjnej i tutorów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio na e-maile.


Dominika Dudek
Katarzyna Janiszewska
Łukasz Barej
Łukasz Stawiński
Aleksander Dynarek
Piotr Kluszczyński
Paulina Rodzeń
Aleksander Świątek
Andrzej Pajączkowski
Sylwia Pawłowska
Bartosz Bochyński
Katarzyna Kazimierczyk
Paulina Kowalska
Edyta Fularz
Andrzej Giełzak
Anna Mastalerz
Anna Budzisz
Katarzyna Witasiak
Karol Wysznacki
Klaudia Królikowska
Tomasz Chojnacki
Martyna Wróblewska
Michał Kozłowski
Emilia Makaruk

piątek, 6 września 2013

Warsztaty P^3 - kilka ciekawych wiadomości

Jak idą wstępniaki? Zostały jeszcze 4 dni, nie spóźnijcie się! No i za nieco ponad 2 tygodnie zaczynamy zabawę!
Chcielibyśmy oficjalnie wszystkich poinformować, że za udział w warsztatach każdy uczestnik otrzyma 2 punkty ECTS oraz Certyfikat o odbytych warsztatach parametrycznych połączonych z nauką Rhino+Grasshoppera.
Mała zajawka – Warsztaty P^3 (prezentacja PL)

poniedziałek, 2 września 2013

Warsztaty P^3 - FAQ

W związku z zalewem pytań od studentów, publikujemy zestawienie tych najważniejszych w formie tzw. FAQu! Jednocześnie chcemy poinformować, że jeśli macie jakieś inne pytania – piszcie, przedłużyliśmy termin składania ew. pytań do 7 września.

Czy udział w Warsztatach P^3 jest płatny?

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W jakim języku odbędą się warsztaty?

Warsztaty będą się odbywać w języku angielskim, nie będzie tłumacza, ale jeśli będą duże kłopoty ze zrozumieniem tutorów, to organizatorzy będą starali się pomagać na bieżąco.  

Wstępniak ma zawierać ogólną koncepcję pawilonu tzn. w jakim stopniu detalu należy go zaprojektować?

Ogólna koncepcja pawilonu, to projekt całego obiektu w bardzo ogólnym i schematycznym wyglądzie, tzn. np. bez podziałów na elewacji czy rzucie dachu itp. Forma pawilonu tutaj ma być niejako uzupełnieniem do przedstawienia sposobu łączenia elementów, z których ma być zbudowany pawilon (preferowane jest zaprojektowanie łączeń z drewna).

Czy można zrealizować 2 projekty lub więcej w ramach jednego wstępniaka, albo zrobić 2 wstępniaki przez jedną osobę?

Nie, dodajecie roboty organizatorom, więc radzimy wybrać i dopracować jeden projekt, ten lepszy. 

Czy preferowana jest jakakolwiek technika wykonania wstępniaka?

Technika wykonania wstępniaka jest dowolna, ważna jest pomysłowość i efekt końcowy, choć ocenie będzie podlegać również znajomość oprogramowania, jeśli więc do zrobienia wstępniaka użyte będą narzędzia komputerowe to będzie to stanowiło dodatkowy atut. 

Powierzchnia pawilonu ma mieć maksymalnie 25m2. Chodzi tu o powierzchnię podłogi wewnątrz pawilonu? Czy w takim razie drewniany ruszt, o którym mowa może wychodzić poza powierzchnię pawilonu i przekraczać te 25m2?

Powierzchnia zabudowy powinna mieć maksymalnie 25m2, tzn. należy zmieścić się zewnętrznym obrysem pawilonu w kwadracie o wymiarach 5 x 5m. Wynika to z tego, że pod pawilonem będzie ustawiony drewniany podest, na którym zostanie „postawiony” pawilon.

Czy w związku z tym, że oficjalnym językiem warsztatów jest język angielski dane kontaktowe na formularzu mają być pozbawione polskich znaków?

Teksty mogą zawierać polskie znaki.

środa, 28 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 - Praca domowa i waffle script

Najlepszą pracę domową wykonał Łukasz Stawiński. Łukaszu, gratulujemy, bez wykonywania Wstępniaka zakwalifikowałeś się do warsztatów.

Algorytm Łukasza jest do ściągnięcia z naszego chomika http://chomikuj.pl/olkus/Czerwone+pufy

Tak jak wymagaliśmy, jest klarowny, schludny i elegancki. W gh to ważne gdyż przy bardziej skomplikowanych definicjach nietrudno utonąć w bałaganie komponentów. Dodatkowo, czytelnie widać zamierzoną geometrię i bez trudu można znaleźć potrzebne slidery do edycji pożądanego elementu.

Uwagi nasunęły nam się dwie: jedna to taka, że warto w jednym miejscu skupić komponenty które potem chcemy "wypiekać" [bake] do rhino. Tak, by dało sie to zrobić jednym kliknięciem. Łukasz rozwiązaniem było umieszczenie pożądanego do rhino elementu na końcu każdej grupy, co również jest czytelne.

Druga to uwaga wizualna- dobrze jest wyłączyć preview elementów, które potrzebne nam były tylko przejściowo do skonstruowania bryły. W tym wypadku są to punkty, które w ostatecznym podglądzie nie są nam do niczego potrzebne a wprowadzają niepotrzebny bałagan.

Dodatkowo, na naszego chomika wrzuciliśmy algorytm "waffle script", bardzo przydatny i zaawansowany algorytm do pocięcia dowolnej bryły "na plasterki" w celu późniejszej fabrykacji. Bardzo przydatna rzecz do ramowych konstrukcji.

Życzymy miłej pracy.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 – przedłużamy termin oddania wstępniaków do 9 września!

Termin oddania wstępniaków został przesunięty na 9 września! Po konsultacjach z tutorami z AL_TU wprowadzone zostały następujące zmiany w regulaminie (dotyczą one przede wszystkim wymagań co do sposobu łączenia elementów pawilonu):

5. Projekt pawilonu
 • W pierwszym etapie zebrane zostaną pomysły studentów na ogólną koncepcję pawilonu oraz sposobu łączeń drewnianych komponentów

6. Wytyczne projektowe

Konstrukcja
 • projekt może posiadać elementy dodatkowe wykonane z innych materiałów niż płyty drewniane, chociaż preferowane są łączenia z drewna

7. Zgłoszenia do udziału w warsztatach
 • Część graficzna – plansza (widoki perspektywiczne, rzut, przekrój, zagospodarowanie terenu, schematy pokazujące ogólny zamysł, rozwiązanie konstrukcji i sposobu łączenia elementów, itp.)

8. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń

Prace należy przesyłać na adres: czerwonepufy@gmail.com, do 9 września 2013, do godz. 23:59.

9. Ocena zgłoszonych projektów

Wyniki dotyczące wyboru uczestników warsztatów zostaną ogłoszone na stronie www.czerwonepufy.blogspot.com w dniu 13 września 2013 o godz. 12:00.

-----

Sugestie tutorów są takie, żeby we wstępniakach skupić się na konstrukcji pawilonu, określeniu metody połączeń elementów. Dlatego w Waszych zgłoszeniach oczekujemy poza ogólną koncepcją pawilonu określoną w schematycznych rysunkach (perspektywa, rzut, przekrój, zagospodarowanie terenu) również opracowania systemu konstrukcji pawilonu (rysunki połączeń elementów). Takie podejście będzie bardzo pomocne podczas warsztatów w przygotowywaniu projektu wykonawczego.
Z tego powodu termin składania wstępniaków został przesunięty o trzy tygodnie, do 9 września. Na wasze pytania czekamy pod adresem czerwonepufy@gmail.com.

-----

Dodatkowo w związku z tutorialami z grasshoppera możliwe jest otrzymanie akcesu do warsztatów, poza konkursem na wstępniaki, w ramach realizacji tzw. pracy domowej. Polega ona na zrobieniu dowolnej, wymyślonej samemu lub z istniejącego obiektu – hali opartej na geometrycznej strukturze z zastosowaniem rhino + grasshoppera. Ocenie będzie podlegać schludność i prostota algorytmu i efekt estetyczny. Projekt w formacie *gh należy wysłać na adres: wielkiolkus@interia.pl do 21.08.

piątek, 16 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 - webinarium z gasshoppera

W związku z małą ilością sygnałów od potencjalnych uczestników webinarium z grasshoppera, pragniemy poprosić o wypełnienie ankiety, dzięki której ustalimy czy jest rzeczywista potrzeba jego przeprowadzenia:
https://docs.google.com/forms/d/1sGWKCnMlC4phD7jHOoeAkMdZ0JxU1bpuAx2FoFQrjVs/viewform
-----
UWAGA!
Ze względu na małą ilość chętnych do wzięcia udziału w webinarium z grasshoppera informujemy, że jest ono odwołane!

sobota, 10 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 - przedłużamy termin oddawania wstępniaków do 31.08

Przedłużamy termin oddawania wstępniaków i będzie je można składać do końca sierpnia! Wynika to z tego, że poprzez wstępniaki tutorzy z AL_TU oczekiwaliby wstępnych przemyśleń i pomysłów związanych z technologią łączeń elementów i konstrukcji (o czym organizatorzy zostali poinformowani stosunkowo niedawno). Wkrótce zaktualizujemy regulamin i poinformujemy bardziej szczegółowo o zmianach.

piątek, 9 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 - TUTORIAL 3 - Ciekawe geometrie w Grasshopperze


Oto drugi tutorial do programu Grasshopper. Będziemy w nim pracować nad organicznym deformowaniem sfery, diagramem voronoi w 3d i przyjrzymy się komponentowi Galapagos. Są to bardziej zaawansowane opcje wymagające podstaw z poprzedniego filmu.

Wszystkich mających pytania lub wątpliwości odsyłamy na webinarium, które odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 19 pod linkiem http://www.anymeeting.com/czerwonepufy1.

Dodatkowo, by zmotywować Was do pracy ogłaszamy pracę domową. Należy wykonać dowolną - wymyśloną samemu lub z istniejącego obiektu - halę opartą na geometrycznej strukturze takiej jak np. Palazzetto Nerviego. Oceniać będziemy schludność i prostotę algorytmu i efekt estetyczny. Prosimy wysyłać pliki w formacie gh na adres wielkiolkus@interia.pl do 21 sierpnia. Najlepiej wykonany model zwalnia z wykonywania wstępniaka i gwarantuje udział w warsztatach, wiec warto się postarać!

środa, 7 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 - Pliki z webinarium

Z tego linku możecie ściągnąć pliki z modelami, jakie zostały wykonane w poprzednim tutorialu. Umożliwi to przejrzenie na spokojnie całego algorytmu i ewentualne skorygowanie błędów. Dodatkowo jest tu też prosty model hali Palazetto Nerviego, do którego wykonania wystarcza wiedza i umiejętności z pierwszego instruktażu do grasshoppera. Miłej zabawy!

http://chomikuj.pl/olkus/Czerwone+pufy

wtorek, 6 sierpnia 2013

Warsztaty P^3 - TUTORIAL 2 - Podstawy Grasshoppera


Kolejny tutorial i zarazem pierwszy wprowadzający w podstawy programu Grasshopper. Spróbujemy przybliżyć metodę projektowania parametrycznego w tym programie - czym różni się od standardowego modelowania, jaka jest specyfika logiki pasikonika, jak wygląda orientacja w komponentach i tym podobne. Następnie wykonamy parę podstawowych, bardzo przydatnych modeli: halę z ram na krzywej i dwa różne sposoby panelizacji płaszczyzny.

poniedziałek, 29 lipca 2013

Warsztaty P^3 - TUTORIAL 1 - Podstawy RhinoPierwszy tutorial z podstaw oraz popularnych opcji Rhino. Do wykonania zadań wymagających rozłożenia obiektów na powierzchni, potrzebna jest wtyczka Paneling Tools, którą warto przybliżyć w związku z tym, że często używana jest w modelowaniu zadaszeń. 
Dla przypomnienia w najbliższą środę 31 lipca o godz. 17.00 zrealizowane zostanie webinarium, w ramach którego będzie można zadawać pytania związane z obsługą Rhino. Zachęcamy do zadawania pytań również w komentarzach pod postem. Piotr Kluszczyński spróbuje na nie odpowiedzieć w ramach tego internetowego seminarium.
Następny tutorial już z podstaw Grasshoppera!

sobota, 27 lipca 2013

Warsztaty P^3 - Formuła spotkań i pierwsze webinarium

Lekcje przygotowujące do warsztatów będą odbywały się w nastepującej formule: najpierw opublikujemy na blogu link do zrobionego przez nas tutorialu i potrzebne do jego wykonania pliki, a dwa dni pozniej będą się odbywały interaktywne webinaria gdzie bedziemy odpowiadac na wszystkie pytania odnosnie wykonania tutoriali.

W poniedziałek zostanie umieszczony na blogu pierwszy film z tutorialem z podstaw Rhino. Będzie opracowany pod kątem przybliżenia elementarnych opcji ustawień viewportu, działań na warstwach, grupowania, podstawowego rysowania i modelowania. Rhino jako środowisko pracy pluginu Grasshopper zajmie tylko jeden moduł webinariów. Zostaną przedstawione informacje bardzo pomocne w późniejszym projektowaniu parametrycznym właśnie w Grasshopperze, który dokładniej zostanie omówiony na następnych zajęciach. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości odnośnie pierwszego tutorialu, zapraszamy na webinarium www.anymeeting.com/czerwonepufy1 w środę 31 lipca od godz. 17.00.

poniedziałek, 22 lipca 2013

Warsztaty P^3 - Webinaria i mała korekta w regulaminie

Zmuszeni pewnymi okolicznościami musimy przesunąć o tydzień rozpoczęcie webinariów. Najbliższy zostanie przeprowadzony przez Piotra Kluszczyńskiego, w poniedziałek 29 lipca i będzie stanowił wprowadzenie do programu Rhino.
W związku z tym dokonaliśmy korekty w regulaminie i dodatkowo dopisaliśmy czym będą webinaria. Planujemy przeprowadzenie w sumie 4 takich tutoriali w każdy poniedziałek, do 19 sierpnia, w porach wieczornych (wstępnie godz. 19.00). Następne będą przeprowadzone przez Aleksandra Dynarka. Wkrótce pojawią się szczegóły techniczne i merytoryczne.
W razie pytań i sugestii: czerwonepufy@gmail.com

Dla chętnych kilka linków do nauki samodzielnej Rhino:
http://rhinoceros.com.pl/presentation/rhino-tutorial/category/1
http://vimeo.com/album/57041
http://www.youtube.com/channel/HCyHUugDlre7E
http://tips.rhino3d.com/
http://digitaltoolbox.info/

wtorek, 9 lipca 2013

Warsztaty z Projektowania Parametrycznego - podsumowanie spotkania

   

Podsumowując spotkanie organizacyjne, które odbyło w zaskakująco dużym gronie, chciałbym przede wszystkim powtórzyć kilka najważniejszych kwestii, które na nim padły.
Przede wszystkim organizatorem warsztatów jest Koło Naukowe KĄT, przy wsparciu Politechniki Łódzkiej, Dessau Institute of Architecture, Magazynu Purpose oraz Łódź Design Festival 2013.

   

W ramach tego przedsięwzięcia planujemy zrealizować 4 główne cele:
•      NAUKA oprogramowania Rhinoceros + Grasshopper, dzięki któremu można projektować metodą parametryczną;
•      ZEBRANIE POMYSŁÓW studentów na koncepcję pawilonu;
•      BUDOWA pawilonu wakacyjnego, który ma tworzyć przestrzeń studencką do spotkań, dyskusji, wykładów, prezentacji oraz innych, mniej lub bardziej zaplanowanych sytuacji. Oprócz funkcji użytkowej, ma pełnić również rolę interesującej przestrzennej formy, tworząc nowy  krajobraz Instytutu AiU PŁ;
•      PREZENTACJA pawilonu na międzynarodowym festiwalu Łódź Design Festival 2013, w ramach Open Programme.

Tutorami będą Alexander Kalachev oraz Tudor Cosmatu, którzy są związani z DIA. Czekamy również na potwierdzenie udziału jednego architekta z Polski, który ma wesprzeć gości z Niemiec. Na początku warsztatów tutorzy przeprowadzą intensywne szkolenie z obsługi Grasshoppera, by późnej poprowadzić uczestników w procesie wdrażania i budowy pawilonu. Przed samymi warsztatami jednak Alex i Tudor dokonają oceny wybranych projektów (wstępniaków) i skompilują niektóre pomysły we wstępną koncepcję pawilonu.

Alexander Kalachev oraz Tudor Cosmatu
Aby wziąć udział w warsztatach należy wykonać wstępniaka, który polega na zrobieniu koncepcji pawilonu, uwzględniając przy tym wymogi formalne oraz wytyczne. Informacje te umieszczone zostaną w regulaminie warsztatów, który zostanie opublikowany na stronie KĄTa do 15 lipca. Najważniejsze jednak brzmią następująco:
•      pawilon ma stanąć przed budynkiem Instytutu AiU PŁ;
•      powinien spełniać założenia projektowania parametrycznego;
•      należy przewidzieć sposób użytkowania obiektu, jako miejsca spotkań, wykładów, odpoczynku i prezentacji (zwłaszcza istotna jest prezentacja materiału filmowego na potrzeby prezentacji na ŁDF 2013);
•      powierzchnia użytkowa pawilonu nie powinna przekroczyć 25 m2;
•      konstrukcja pawilonu ma zostać wykonana z płyt drewnianych, o max wymiarach 2,2 x 2 m (powierzchnia pracy wyrzynarki CNC);
•      projekt powinien uwzględniać możliwość ochrony przed deszczem i słońcem;
•      obiekt może posiadać elementy dodatkowe wykonane z innych materiałów niż płyty drewniane.

Lokalizacja pawilonu
Terminy:
•      na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzony zostanie pierwszy webinar, z obsługi Rhino i Grasshoppera. Docelowo planujemy zrobić 4 tego typu transmisje - przez cały sierpień, od podstaw po bardziej zaawansowane funkcje programów;
•      do połowy sierpnia należy składać zgłoszenia i koncepcje pawilonów (wstępniaki), ich weryfikacja i sprawdzenie potrwa 2 tygodnie - wtedy też ogłosimy kto ma zagwarantowany udział w warsztatach;
•      w ostatnim tygodniu września rozpoczynamy warsztaty - trwa to tydzień i w tym czasie przeprowadzamy intensywne szkolenie z Grasshoppera, dopracowujemy koncepcję, przygotowujemy projekt wykonawczy i budujemy pawilon!
•      do połowy października obiekt musi być skończony, wtedy też zostanie zaprezentowany na Łódź Design Festiwal 2013.
•      przez następne lata cieszymy się z posiadania ciekawego obiektu przy Instytucie AiU!

W razie pytań/sugestii proszę kontaktować się przez mail: czerwonepufy@gmail.com

   

   

   

   


środa, 26 czerwca 2013

8.07.2013 g. 18.00 Spotkanie organizacyjne nt. Warsztatów z Projektowania Parametrycznego


Projektowanie parametryczne to nowa forma projektowania, która zyskuję coraz więcej zwolenników wśród architektów i designerów na całym świecie. Pozwala rozwinąć skrzydła wyobraźni i stworzyć formy o bardzo skomplikowanych kształtach geometrycznych, często niemożliwych do ręcznego rozrysowania. Dzięki zastosowaniu odpowiednich kodów i algorytmów można tworzyć struktury maksymalnie zoptymalizowane, wedle kryteriów narzuconych przez projektantów.

My, jako studenci architektury, idący z duchem czasów, chcemy nie tylko dowiedzieć się czegoś o tej metodzie projektowania, ale tą wiedzę wykorzystać w sposób praktyczny do wybudowania Pawilonu Wakacyjnego, w ramach Warsztatów z Projektowania Parametrycznego.

W związku z tym pragniemy Was serdecznie zaprosić do włączenia się w nasz projekt. Przez okres wakacji – od lipca do września – planujemy uczyć się odpowiedniego oprogramowania – Rhinoceros + Grasshopper. W ostatnim tygodniu września przeprowadzimy warsztaty z udziałem architektów z Niemiec i Polski, w ramach których zrealizowany zostanie intensywny kurs z oprogramowania oraz same warsztaty, a ich zwieńczeniem będzie budowa pawilonu, który stanie przed Instytutem Architektury i Urbanistyki PŁ.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 lipca o godz. 18:00, w Kącie. Podczas spotkania dowiecie się między innymi: jak będą wyglądały zapisy, kiedy i gdzie odbędą się warsztaty, jaki będzie ich harmonogram, jak i przez kogo zostaną przeprowadzone. 

Zacznijmy przerwę wakacyjną od inspirującego i twórczego działania!

wtorek, 28 maja 2013

ZAMIANA TERMINU! 13.06.2013 g. 18.00 KĄT-TEKSTY - Oczy skóry (Juhani Pallasmaa)

Z przyczyn niezależnych od nas i doktora Zaguły jesteśmy zmuszeni zmienić termin spotkania, które odbędzie się tydzień później, 13 czerwca, godz. 18.00.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Kąt-teksty i zachęcamy do zapoznania się z tekstem głównym, a już wkrótce z dodatkowymi. Na ich podstawie będziemy budować dyskusję, moderowaną przez dr Artura Zagułę. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 czerwca 2013 o godzinie 18.00 w Kącie.

Dwa teksty znajdują się pod linkiem:
http://we.tl/mZxCV16sg2

Fragment z książki Oczy skóry, Juhani Pallasmaa, Kraków 2012
Fragment z książki Twórca jako wytwórca, Walter Benjamin, Poznań 1975

teksty zamieszczone na potrzeby edukacyjne, kopiowanie ich w celach komercyjnych jest zabronione 

czwartek, 16 maja 2013

23.05.2013 g. 18.00 Wykład Bartka Sabeli "Może (morze) wróci"

 
Zapraszamy na wykład Bartka Sabeli, architekta i webdesignera z warszawskiego biura mooove, pasjonata wspinaczki skałkowej, autora bestsellerowej książki Może (morze) wróci, która powstała po fascynującej podróży w poszukiwaniu zaginionego jeziora Aralskiego (nazywanego przez lokalną ludność Morzem).
Morze, które znika, a właściwie pustka, która po nim zostaje jest totalna. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu czwarte co do wielkości jezioro świata, dziś jałowa, bezkresna pustynia. Stało się tak za sprawą bezmyślnych decyzji politycznych i arogancji władz związku radzieckiego w osobie Stalina, a później Nikity Chruszczowa - "architekta klęski".
Złożoność i wieloaspektowość problemu tej tragedii ludzkości będzie stanowić motyw przewodni wykładu Bartka Sabeli.
Zapraszamy serdecznie!

http://vimeo.com/61812746

piątek, 10 maja 2013

16.05.2013 g. 18.00 MAPA TEORII ARCHITEKTURY - KATEGORIE


Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Mapa Teorii Architektury. Zachęcamy do zapoznania się z  tekstami podstawowymi oraz jednym tekstem dodatkowym, uzupełniającym. Literatura ta będzie podstawą do dyskusji o kategoriach, które umożliwiłyby usystematyzowanie teorii architektury oraz prądów w niej występujących. 
Namawiamy do zastanowienia się nad różnicami występującymi w tych tekstach, między innymi zarówno w kwestii problemów jakie podejmują, wyrażanych w nich stanowisk, jak i samej struktury tekstu oraz używanych zwrotów i sformułowań

link do omawianych pozycji:


http://we.tl/KJ3DLeEIyS

podstawowe:
1. fragmenty z książki LEARNING FROM LAS VEGAS, Venturi, Scott Brown, Izenour 
2. fragment eseju CITY IS NOT A TREE, Christopher Alexander - polskie tłumaczenie
3. Manifest Frank LLoyd Wright'a


uzupełniająca:
4.esej CITY IS NOT A TREE, Christopher Alexander - całość, język angielski


teksty zamieszczone na potrzeby edukacyjne, kopiowanie ich w celach komercyjnych jest zabronione

piątek, 19 kwietnia 2013

Nowy zarząd KN Kąt

W dniu 18 kwietnia 2013 roku, na mocy głosowania Walnego Zebrania Członków Koła Naukowego Kąt wybrany został nowy zarząd.
Przewodniczący: Rafał Jóźwiak 
I Wiceprzewodniczący: Marta Tarnowska 
II Wiceprzewodniczący: Wiktoria Leszczyńska 
Sekretarz: Natalia Rucińska
Opiekunami KN Kąt są bez zmian:
mgr Tomasz Grzelakowski
mgr Bartosz Poniatowski
dr Artur Zaguła

piątek, 12 kwietnia 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego.

Z największą przyjemnością donoszę, że na wczorajsze spotkanie "Kąta" przybyły tłumy!
W ramach spotkania:
A) Omówiliśmy dotychczasową działalność Koła, a już aktywni działacze (i nowo przybyli studenci) zadeklarowali chęć rozwijania takich przedsięwzięć jak :
 • "Kąt-teksty" (panele dyskusyjne na temat tekstów teoretycznych dotyczących architektury i nie tylko);
 • "Mapa teorii architektury" (budowanie graficznego diagramu-mapy tekstów czytanych w ramach "Kąt-tekstów". Mapę chcemy w przyszłości zdygitalizować i uczynić podstawą platformy dyskusyjnej na temat architektury);
 • "Gdzie przecieka Łódź?" (międzyuczelniana akcja badawcza i społeczna oparta o ideę partycypacji w projektowaniu i edukację architektoniczną, mająca na celu tworzenie i wzmacnianie postaw obywatelskich wśród mieszkańców zbiedniałych śródmiejskich podwórek. Chcemy to osiągnąć wraz z mieszkańcami i studentami antropologii kulturowej przez wspólne zaprojektowanie i zmodernizowanie typowego łódzkiego podwórka).
 • "Kątem oka" (spotkania z architektami i specjalistami z dziedzin bliskich architekturze i urbanistyce).
B) Przybyli na spotkanie studenci "zarzucili" nas nowymi pomysłami takimi jak:
 • REMONT WEJŚCIA DO INSTYTUTU. Przedmiotem działań byłoby nie tylko samo wejście, ale także cały teren przed budynkiem.
 • ORGANIZOWANIE KONKURSÓW PROJEKTÓW ZALICZENIOWYCH, będących okazją do wspólnej dyskusji oraz pochwalenia się pomysłami na zenątrz.
 • KOMPUTEROWA INWENTARYZACJA (3D) STAREGO CMENTARZA
 • WYCIECZKI NA BUDOWY (prowadzone przez projektantów inwestycji).
C) Umówiliśmy się na wybory zarządu koła, które odbędą się w przyszły czwartek 18.04.2013 o godz. 17 30. Zbierzemy wtedy deklaracje członkowskie, wysłuchamy, co mają nam do powiedzenia kandydaci i wybierzemy zarząd koła. 

PRZYPOMINAM, że o godzinie. 18.00 dr Zaguła przeprowadzi pierwsze w tym semestrze spotkanie z cyklu "Kąt-teksty". Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy PRZECZYTALI tekst, do którego link znajduje się w poprzednim poście.

Z mojej strony chciałbym podziękować wszystkim przybyłym na spotkanie i życzyć by zapał do aktywnego działania w kole rósł u Was ze spotkania na spotkanie!

Pozdrawiam,
Andrzej Olejniczak, prezes KN "Kąt"

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

18.04.2013 g. 18.00 KĄT-TEKSTY - New Moderns (Charles Jencks) Kąt-teksty


Zapraszamy na spotkanie z cyklu Kąt-teksty i zachęcamy do zapoznania się z tekstem głównym oraz dodatkowymi, na których podstawie będziemy budować dyskusję, moderowaną przez dr Artura Zagułę. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia 2013 o godzinie 18.00 w Kącie.
Pierwszy tekst oraz dodatkowe teksty znajdują się pod nowym linkiem:
http://we.tl/KwZFbYvVkc

1. fragment z książki The New Moderns, Jencks Charles, Rizzoli, New York 1990
2. fragment Tako rzecze Zaratustra, Nietzsche Fryderyk
3. fragment Manifestu Komunistycznego

teksty zamieszczone na potrzeby edukacyjne, kopiowanie ich w celach komercyjnych jest zabronione

wtorek, 19 marca 2013

11.04.2013 godz. 17.00 spotkanie w KĄCIE

Wypełnij KĄTur! 
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne studentów, którzy są chętni do działania w Kole Naukowym Studentów Architektury PŁ KĄT. Planujemy omówić program działania koła, ułożyć preliminarz i wybrać nowy zarząd KĄTa.
Miejsce spotkania - KĄT, czwartek, 11.04.2013, godz. 17.00.

Obserwatorzy