wtorek, 26 listopada 2013

KĄTEM OKA z Karoliną i Maćkiem Taczalskimi z design lab architects

W czwartek, 28 listopada, o godzinie 18:00 w Kącie będziemy gościć Karolinę i Maćka Taczalskich – właścicieli biura design lab architects z Łodzi. Głównym tematem najbliższego spotkania będzie konfrontacja teorii z praktyką w konserwacji i restauracji zabytków. Rozmawiać będziemy o projektach High House Production Park w Essex, pałacu Poznańskich, willi Gebhardta i fabryki Silbersteina w Łodzi.


Kiedy w 2007 roku lecieliśmy na kontrakt do londyńskiej pracowni TRP Architects, byliśmy nastawieni na pracę w biurze zajmującym się nowoczesną architekturą. (...) W Londynie trafiliśmy do pracowni zajmującej się głównie konserwacją i restauracją zabytków, co zdecydowanie nie leżało wówczas w kręgu naszych zainteresowań.
Przez myśl nie przeszło nam wtedy, że wrócimy do Łodzi zafascynowani pracą przy zabytkach.
Okazało się, że wszystkie elementy, które kojarzyły nam się z projektowaniem nowoczesnych budowli, można odnaleźć w pracy przy zabytkach: innowacyjne technologie, design, bogactwo materiałów… Do tego doszła Boitowska polemika „konserwować czy restaurować?”, niemalże detektywistyczna praca przy odnajdowaniu pierwotnych funkcji, historii obiektu i ludzi z nim związanych, praca w interdyscyplinarnym zespole, misja edukowania społeczeństwa – przekazywanie historii poprzez architekturę, a także rewitalizacja w prawdziwym tego słowa znaczeniu (w projekcie, o którym między innymi opowiemy, główną rolę grają Essex girls).
Jednocześnie nie porzuciliśmy projektowania nowych budynków. Tworzymy nowoczesną architekturę i projektujemy wnętrza. Oficjalną działalność prowadzimy od 2010 roku, natomiast początki nieformalnej grupy projektowej sięgają 2005 roku.
zapraszamy,
design lab architects”

piątek, 15 listopada 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego II

Jak to już przystało, na otwarte spotkania organizacyjne przyszło liczne grono studentów. Głównie z pierwszego roku I st. Super! Zaprezentowane zostały przez przewodniczącego Koła zrealizowane projekty, trwające, a także planowane. W ciągu najbliższych dni wyklarujemy to, jak projekty będziemy realizować i w jakim składzie. Póki co planujemy kontynuować następujące projekty:
 • “Kątem Oka” - spotkania z architektami i specjalistami z dziedzin bliskich architekturze i urbanistyce
 • “Kąt-teksty” - panele dyskusyjne na temat tekstów teoretycznych dotyczących architektury i nie tylko
Chcemy również zrealizować nowe przedsięwzięcia: 
 • Budowa drukarki 3D na potrzeby stworzenia makiet Projektów niezrealizowanych
 • Projekt dostępnej przestrzeni fab-lab'u w budynku B16 na cele działalności wydziałowych kół naukowych
 • Organizacja warsztatów z projektowania parametrycznego i nawiązanie bliższej współpracy z rektoratem PŁ
 • Prezentacje studentów (reaktywacja cyklu “Kąt Widzenia”) nt. projektów semestralnych i konkurs na najlepszy projekt
Doświadczeni funkcjonowaniem Koła w poprzednim semestrze planujemy wprowadzić pewne zmiany w tym aspekcie. Każdy obecny i nowy członek będzie przydzielany do konkretnego projektu. Niektórzy członkowie będą mianowani na koordynatorów projektów, odpowiadając jednocześnie za powodzenie projektu. Opiekę nad tokiem realizacji poszczególnych projektów będzie sprawował przewodniczący Koła. Będzie on wyłączony z koordynowania poszczególnymi projektami, natomiast będzie doglądał jak przebiegają postępy. 

Na ten moment rozkład obowiązków wygląda następująco:

Rafał Jóźwiak,
przewodniczący Koła,
koordynator projektów
jozwiakrafal@gmail.com

Wojciech Stępień
wojciech_stepien@interia.pl
koordynator cyklu “Kątem-Oka”

Aleksander Dynarek
wielkiolkus@interia.pl
Piotr Kluszczyński
piotr@kluszczynski.info
koordynator projektu Drukarka 3D

Olga Chrzanowska
ochrzanowska@gmail.com
Piotr Adamski
piotrek.adams@gmail.com
koordynatorzy warsztatów parametrycznych

Katarzyna Firmowska
kaska.firma@gmail.com
Alicja Salomońska
salamonskaalicja@gmail.com
koordynatorki cyklu “Kąt Widzenia”


koordynator cyklu “Kąt-teksty”


koordynator realizacji fab-labu w B16Jeśli chciałbyś się zapisać do Koła Naukowego SAPŁ KĄT pisz do przewodniczącego. Jeśli jesteś członkiem Koła i nie chcesz z niego zostać usunięty (zgodnie z regulaminem, ROZDZIAŁ III §2. punkt 2.) napisz i umów się z koordynatorem projektu i przystąp do działania!

Do zobaczenia! 

Prezentacja dokonań Koła

niedziela, 10 listopada 2013

Opis warsztatów z projektowania parametrycznego P^3
Co:
Warsztaty z projektowania parametrycznego P^3

Kto:
organizatorzy:
Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy;
tutorzy:
Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu, Alexander Kalachev;
uczestnicy:
Łukasz Barej, Bartosz Bochyński, Tomasz Chojnacki, Dominika Dudek, Aleksander Dynarek, Edyta Fularz, Andrzej Giełzak, Katarzyna Janiszewska, Katarzyna Kazimierczyk, Piotr Kluszczyński, Paulina Kowalska, Michał Kozłowski, Klaudia Królikowska, Emilia Makaruk, Anna Mastalerz, Andrzej Pajączkowski, Sylwia Pawłowska, Łukasz Pieńczykowski, Paulina Rodzeń, Joanna Sibrecht, Łukasz Stawiński, Aleksander Świątek, Martyna Wróblewska

Kiedy:
23 września – 20 października 2013

Gdzie: 
Politechnika Łódzka


Prawie wszystkie działania Koła Naukowego KĄT Studentów Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej podejmowane są z potrzeby czysto poznawczej, uzupełniając przy tym program dydaktyczny. Ostatni projekt koła, zrealizowany przez studentów – Piotra Adamskiego, Olgę Chrzanowską, Rafała Jóźwiaka i Ewelinę Stawowy, jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem . Pomysł wybudowania całkowicie sparametryzowanego pawilonu w skali człowieka, w ramach Warsztatów z Projektowania Parametrycznego P^3, wiązał się z koniecznością nauki odpowiednich narzędzi projektowych oraz zastosowania nieco innej metodologii pracy. Założenia te nie stały się dla nas przeszkodą, wręcz przeciwnie – zmotywowały nas do włożenia to przedsięwzięcie dużo czasu i energii. Jako organizatorzy mamy poczucie, że realizacja przedsięwzięcia, poza jej naukowym wymiarem, przyczyniła się w znacznym stopniu do zdobywania umiejętności pracy w zespole oraz integracji społeczności akademickiej.


/webinaria, wstępniaki, sklejka

Prace organizacyjne nad projektem rozpoczęły się w maju 2013 roku, zaś dla ewentualnych uczestników dwa miesiące później. Już wtedy mieliśmy zadanie niełatwe, ponieważ musieliśmy zachęcić ludzi do pracy związanej z nauką programów umożliwiających projektowanie parametryczne. Dwójka studentów – Aleksander Dynarek i Piotr Kluszczyński (później uczestnicy warsztatów) na naszą prośbę zrealizowali serię webinarów, w których opisali interfejs oraz podstawowe funkcje programów Rhino i Grasshopper. Tutoriale miały zachęcić do pracy własnej i przygotować studentów do nadchodzących, intensywnych warsztatów. Równolegle, uzbrajając się w regulamin, przeprowadziliśmy rekrutację uczestników. Do 9 września wszyscy chętni zostali poproszeni o przesłanie prac – wstępniaków przedstawiających koncepcję pawilonu. Komisja wybrała najlepsze pomysły i stworzyła listę 26 uczestników, którzy razem z organizatorami stworzyli 30 osobową grupę, która odpowiadała ilości zakupionych specjalnie na ten cel licencji programu Rhino. Oprócz tego kupiliśmy 200 m^2 sklejki z drewna liściastego, o grubości 15 mm, która miała służyć za materiał budowlany, determinując przy tym wielkość obiektu.

3 m^3 sklejki liściastej z OZPS Orzechowo

Tydzień 1. /nauka, koncepcja pawilonu

Najważniejszym tygodniem Projektu P^3 był tydzień trwający między 23 a 29 września 2013. W tym czasie trzech tutorów, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu i Alexander Kalachev, odpowiadali za wprowadzenie uczestników w tematykę projektowania parametrycznego oraz samego pawilonu. Warsztaty rozpoczęliśmy od intensywnej nauki oprogramowania Rhino i Grasshopper.

nauka Rhino + Grasshopper 
W ciągu trzech pierwszych dni Sebastian wraz z Tudorem przeprowadzili serię wykładów i tutoriali podczas, których uczestnicy zapoznali się z tradycyjnym modelowaniem za pomocą techniki NURBS, krzywych Beziera czy Bspline. Następnie przedstawione im zostały narzędzia parametryczne służące do penalizacji powierzchni NURBS, zmiany geometrii w zależności od atraktorów, czy możliwość symulacji fizycznych przy użyciu dodatku Kangaroo.

w pracowni B16
Trzeciego dnia warsztatów zaczęliśmy przenosić się do pracowni B16, która stała się miejscem kreatywnej wymiany myśli, gdzie skupiliśmy się na tworzeniu pawilonu. Podzieliliśmy się na pięć grup projektowych. Każda z nich miała za zadanie przygotować koncepcję pawilonu. Powstało 5 interesujących pomysłów, każdy posiadał konkretną, odmienną ideę, w każdym z nich zaprezentowane zostały ciekawe formy, wzory, detale i sposoby łączeń. Można powiedzieć, że te wszystkie koncepcje stały się składową pawilonu docelowego. Z pomocą tutorów opracowywaliśmy definicję w Grasshopperze, która miała nadać pawilonowi ostateczną formę.

szukanie połączeń paneli, od lewej:
Paulina Rodzeń, Martyna Wróblewska
Zdefiniowaliśmy trzy centralne punkty odpowiadające za środki wewnętrznych kolumn, oraz trzy łukowe odcinki, które odpowiadały za ściany. Użyliśmy parametrów naturalnych sił (odwróconej grawitacji) w celu uzyskania struktury samonośnej o kształcie kopuły, poprzez zastosowane łuków parabolicznych, podobnych jakie stosował w swoich modelach A. Gaudi.

generacja formy
Nadaliśmy strukturze wzór origami oraz wymyśliliśmy sposób łączenia płaszczyzn w siatce modelu. Panele postanowiliśmy łączyć na zasadzie zamka błyskawicznego, spajając krawędzie i nadając lepszy rozkład sił, jednocześnie potrajając powierzchnię styku paneli między sobą. Opracowaliśmy również metodę ich łączenia, nie wykorzystując do tego innego materiału niż drewno.

łączenia paneli
Wydawało się, że już byliśmy blisko końca, ale jak się później okazało potrzebowaliśmy kolejnego tygodnia aby przygotować projekt do fabrykacji. Mimo, że planowane początkowo na tydzień warsztaty zakończyły się, a Tudor z Alexem wyjechali z Łodzi, to uświadomiliśmy sobie, że to dopiero początek intensywnej pracy...

tutorzy, od lewej: Alexander Kalachev, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu

Czytaj dalej...

czwartek, 7 listopada 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli opiekunowie, część zarządu oraz najaktywniejsi członkowie koła naukowego. Omówiliśmy dotychczasową działalność i zrealizowane projekty oraz zaplanowaliśmy następne realizacje. W związku z tym kontynuujemy spotkania z cyklu:
 • "Kątem oka" (spotkania z architektami i specjalistami z dziedzin bliskich architekturze i urbanistyce);
 • "Kąt-teksy" (panele dyskusyjne na temat tekstów teoretycznych dotyczących architektury i nie tylko).
Planujemy również zrealizować nowe projekty:
 • Budowa drukarki 3D na potrzeby stworzenia makiet Projektów niezrealizowanych;
 • Pozyskanie i zaprojektowanie przestrzeni fab-lab'u w budynku B16 na cele działalności wydziałowych kół naukowych;
 • Organizacja warsztatów z projektowania parametrycznego i nawiązanie bliższej współpracy z rektoratem PŁ.
Zachęcamy do współpracy wszystkie chętne osoby i zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w środę 13 listopada o godz. 17:00, w Kącie. Wraz z przyjmowaniem nowych członków zaprezentujemy dotychczasową działalność koła naukowego oraz omówimy szczegółowo planowane przedsięwzięcia, dając szansę jednocześnie na przyjmowanie nowych pomysłów od Was!

Zapraszamy serdecznie.

Obserwatorzy