wtorek, 10 grudnia 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego III

W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Naukowego KĄT, w ramach którego przede wszystkim omówione zostały planowane projekty do realizacji oraz wybrano w drodze głosowania nowy zarząd.
Na początku spotkania przeprowadzono rekrutację nowych członków, których jak zwykle było liczne grono.
Następnie omówiono kwestie związane z finansowaniem, uporządkowaniem przestrzeni Kąta oraz przeprowadzono następujące zmiany w regulaminie koła:

  • Rozdział II, §2. pkt. 1. f) organizacja wydarzeń kulturalnych (dodano podpunkt)
  • Rozdział III, §2. pkt. 3. c) Nieuczestniczenie w pracach Koła (dodano podpunkt)
  • Rozdział V, §1. pkt. 9. Opiekun Koła w ustaleniu z Przewodniczącym Koła dokonuje oceny wypełniania obowiązków członków Koła (dodano punkt)

W ramach planowania realizacji projektów przedstawiono i zatwierdzono koordynatorów:

1. Cykl „Kątem Oka”
Koordynator: Wojciech Stępień 
Zespół: Katarzyna Janiszewska, Paweł Otocki
2. Cykl „Kąt teksty” 
Koordynator: ...
Zespół: Aleksander Dynarek
3. „Kąt widzenia”
Zespół: Milena Mazurczyk
4. Budowa drukarki 3D
Zespół: Łukasz Stawiński, Łukasz Barej, Marcin Kowalski, Bartosz Bochyński
5. Projekt Fab-lab’u w budynku B16
Koordynator: Andrzej Giełzak
Zespół: Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Ewelina Stawowy, Klaudia Królikowska, Tomasz Chojnacki, Marcelina Kręcilasz, Dobrewa Gabriela, Drozdowska Małgorzata, Fijałkowska Nina, Gawron Karol, Gołębiewska Aleksandra, Grabowska Karolina, Grzybowska Joanna, Monika Strzelczyk, Magdalena Walczak
6. Warsztaty z projektowania parametrycznego 
Koordynator: Aleksander Świątek,
Osoby pomagające: Paulina Rodzeń, Martyna Wróblewska, Marcin Pabich, Aleksandra Rochala 
7. Diamond Project – projekt kampanii wizerunkowej firmy Infosys
Koordynator: Maria Kaczorowska
Zespół: Yuliya Sobalevskaya, Justyna Kazimierczak, Wojciech Stępień, Maria Michnowska

W tym miejscu należy powiedzieć, że każdy kto chciałby współtworzyć jakiś projekt, a nie ma przydziału może spróbować zgłosić się bezpośrednio do koordynatora danego projektu i zapytać się o ew. udział. 
Istnieje możliwość zaproponowania realizacji innego projektu w porozumieniu z Zarządem Koła. Jednocześnie przypominamy, że członkowie koła są zobligowani do wzięcia udziału w przynajmniej jednym projekcie. 

Ostatnim punktem spotkania było przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu KN KĄT. Obecnych było 43 osób z 49 zdolnych do głosowania w ramach Walnego Zebrania Członków Koła. 
Wybrano następujących członków Zarządu:

Przewodniczący: Rafał Jóźwiak
Za: 43 osoby Przeciwko: 0 Wstrzymały się od głosu: 1
I Wiceprzewodniczący: Andrzej Giełzak
Za: 42 osoby Przeciwko: 1 Wstrzymały się od głosu: 1
II Wiceprzewodniczący: Aleksander Świątek
Za: 43 osoby Przeciwko: 0 Wstrzymały się od głosu: 1
Sekretarz/Skarbnik: Kasia Janiszewska
Za: 43 osoby Przeciwko: 0 Wstrzymały się od głosu: 1

Autorzy sprawozdania:
Marcin Pabich i Rafał Jóźwiak

niedziela, 1 grudnia 2013

5.12.13 g. 18:00 Spotkanie członków i kandydatów KN KĄT

Po niezwykle inspirującym wykładzie państwa Taczalskich pora wrócić do frontu organizacyjnego. W związku z tym pragnę poinformować, że w czwartek 5 grudnia o godzinie 18:00, w Kącie odbędzie się spotkanie członków koła naukowego i ew. kandydatów. Obecność jest obowiązkowa!
Planowane do realizacji są następujące kwestie:

1. Weryfikacja członków koła.
2. Omówienie spraw organizacyjnych:
a) prace porządkowe w pom. Kąta i podział pracy,
b) kwestia sponsorów.
3. Omówienie projektów:
a) zatwierdzenie koordynatorów,
b) przydzielenie członków do poszczególnych projektów,
c) omówienie planu realizacji projektów i wstępny podział zadań.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w regulaminie.
5. Przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu KN KĄT.Obserwatorzy