Archiwum

X 2013
Warsztaty z Projektowania Parametrycznego P^3  
/ English version below /

organizatorzy:
Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy;
tutorzy:
Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu, Alexander Kalachev;
uczestnicy:
Łukasz Barej, Bartosz Bochyński, Tomasz Chojnacki, Dominika Dudek, Aleksander Dynarek, Edyta Fularz, Andrzej Giełzak, Katarzyna Janiszewska, Katarzyna Kazimierczyk, Piotr Kluszczyński, Paulina Kowalska, Michał Kozłowski, Klaudia Królikowska, Emilia Makaruk, Anna Mastalerz, Andrzej Pajączkowski, Sylwia Pawłowska, Łukasz Pieńczykowski, Paulina Rodzeń, Joanna Sibrecht, Łukasz Stawiński, Aleksander Świątek, Martyna Wróblewska

23 września – 20 października 2013
Politechnika Łódzka


OPIS WARSZTATÓW

Prawie wszystkie działania Koła Naukowego KĄT Studentów Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej podejmowane są z potrzeby czysto poznawczej, uzupełniając przy tym program dydaktyczny. Ostatni projekt koła, zrealizowany przez studentów – Piotra Adamskiego, Olgę Chrzanowską, Rafała Jóźwiaka i Ewelinę Stawowy, jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem . Pomysł wybudowania całkowicie sparametryzowanego pawilonu w skali człowieka, w ramach Warsztatów z Projektowania Parametrycznego P^3, wiązał się z koniecznością nauki odpowiednich narzędzi projektowych oraz zastosowania nieco innej metodologii pracy. Założenia te nie stały się dla nas przeszkodą, wręcz przeciwnie – zmotywowały nas do włożenia to przedsięwzięcie dużo czasu i energii. Jako organizatorzy mamy poczucie, że realizacja przedsięwzięcia, poza jej naukowym wymiarem, przyczyniła się w znacznym stopniu do zdobywania umiejętności pracy w zespole oraz integracji społeczności akademickiej.


/webinaria, wstępniaki, sklejka

Prace organizacyjne nad projektem rozpoczęły się w maju 2013 roku, zaś dla ewentualnych uczestników dwa miesiące później. Już wtedy mieliśmy zadanie niełatwe, ponieważ musieliśmy zachęcić ludzi do pracy związanej z nauką programów umożliwiających projektowanie parametryczne. Dwójka studentów – Aleksander Dynarek i Piotr Kluszczyński (później uczestnicy warsztatów) na naszą prośbę zrealizowali serię webinarów, w których opisali interfejs oraz podstawowe funkcje programów Rhino i Grasshopper. Tutoriale miały zachęcić do pracy własnej i przygotować studentów do nadchodzących, intensywnych warsztatów. Równolegle, uzbrajając się w regulamin, przeprowadziliśmy rekrutację uczestników. Do 9 września wszyscy chętni zostali poproszeni o przesłanie prac – wstępniaków przedstawiających koncepcję pawilonu. Komisja wybrała najlepsze pomysły i stworzyła listę 26 uczestników, którzy razem z organizatorami stworzyli 30 osobową grupę, która odpowiadała ilości zakupionych specjalnie na ten cel licencji programu Rhino. Oprócz tego kupiliśmy 200 m^2 sklejki z drewna liściastego, o grubości 15 mm, która miała służyć za materiał budowlany, determinując przy tym wielkość obiektu.

3 m^3 sklejki liściastej z OZPS Orzechowo

Tydzień 1. /nauka, koncepcja pawilonu

Najważniejszym tygodniem Projektu P^3 był tydzień trwający między 23 a 29 września 2013. W tym czasie trzech tutorów, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu i Alexander Kalachev, odpowiadali za wprowadzenie uczestników w tematykę projektowania parametrycznego oraz samego pawilonu. Warsztaty rozpoczęliśmy od intensywnej nauki oprogramowania Rhino i Grasshopper.

nauka Rhino + Grasshopper 
W ciągu trzech pierwszych dni Sebastian wraz z Tudorem przeprowadzili serię wykładów i tutoriali podczas, których uczestnicy zapoznali się z tradycyjnym modelowaniem za pomocą techniki NURBS, krzywych Beziera czy Bspline. Następnie przedstawione im zostały narzędzia parametryczne służące do penalizacji powierzchni NURBS, zmiany geometrii w zależności od atraktorów, czy możliwość symulacji fizycznych przy użyciu dodatku Kangaroo.

w pracowni B16
Trzeciego dnia warsztatów zaczęliśmy przenosić się do pracowni B16, która stała się miejscem kreatywnej wymiany myśli, gdzie skupiliśmy się na tworzeniu pawilonu. Podzieliliśmy się na pięć grup projektowych. Każda z nich miała za zadanie przygotować koncepcję pawilonu. Powstało 5 interesujących pomysłów, każdy posiadał konkretną, odmienną ideę, w każdym z nich zaprezentowane zostały ciekawe formy, wzory, detale i sposoby łączeń. Można powiedzieć, że te wszystkie koncepcje stały się składową pawilonu docelowego. Z pomocą tutorów opracowywaliśmy definicję w Grasshopperze, która miała nadać pawilonowi ostateczną formę.

szukanie połączeń paneli, od lewej:
Paulina Rodzeń, Martyna Wróblewska
Zdefiniowaliśmy trzy centralne punkty odpowiadające za środki wewnętrznych kolumn, oraz trzy łukowe odcinki, które odpowiadały za ściany. Użyliśmy parametrów naturalnych sił (odwróconej grawitacji) w celu uzyskania struktury samonośnej o kształcie kopuły, poprzez zastosowane łuków parabolicznych, podobnych jakie stosował w swoich modelach A. Gaudi.


generacja formy
Nadaliśmy strukturze wzór origami oraz wymyśliliśmy sposób łączenia płaszczyzn w siatce modelu. Panele postanowiliśmy łączyć na zasadzie zamka błyskawicznego, spajając krawędzie i nadając lepszy rozkład sił, jednocześnie potrajając powierzchnię styku paneli między sobą. Opracowaliśmy również metodę ich łączenia, nie wykorzystując do tego innego materiału niż drewno.

łączenia paneli
Wydawało się, że już byliśmy blisko końca, ale jak się później okazało potrzebowaliśmy kolejnego tygodnia aby przygotować projekt do fabrykacji. Mimo, że planowane początkowo na tydzień warsztaty zakończyły się, a Tudor z Alexem wyjechali z Łodzi, to uświadomiliśmy sobie, że to dopiero początek intensywnej pracy...

tutorzy, od lewej: Alexander Kalachev, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu

Tydzień 2. /przygotowanie plików do obróbki CNC, rozpoczęcie wycinania

Drugi tydzień zaczęliśmy od zebrania wszystkich materiałów i ich weryfikacji. Po wstępnym rozłożeniu elementów na powierzchnię płyt okazało się, że jest za duży i konieczne było jego przeskalowanie. Potem musieliśmy dopracować panele w dolnej części modelu (tam gdzie są najwęższe). Nadaliśmy odpowiednią numerację panelom i łącznikom, dzieląc je na 3 grupy, na podstawie trójkątnej symetrii w rzucie. Następnie rozłożyliśmy elementy z modelu 3D na 74 płyty o wielkości 125x213cm. Używaliśmy do tego narzędzia RhinoNest, tak aby odsetek odpadów był jak najmniejszy.

Gotowe pliki przekazane zostały Protowi Haładajowi z firmy Arcylab.pl, który we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej odpowiadał za wycięcie elementów przy użyciu frezarki CNC, o obszarze roboczym 3x2m. Podczas wycinania każdy z uczestników miał okazję prześledzić cały proces, czynnie włączając się w obsługę maszyny. Wycinanie elementów trwało w sumie ok. 50 godzin, co rozłożyło się na następny tydzień.

Prot Haładaj (Arcylab.pl) obsługujący frezarkę CNC

Tydzień 3. /obróbka CNC, śruby do gruntu GeoTkacz, zawiasy, montowanie w B16

Dla nas, studentów architektury, styczność z narzędziami, dzięki którym możliwe jest bezpośrednie przetransponowanie zapisu komputerowego na realne obiekty, jest ciekawym i rzadkim doświadczeniem. Czas spędzony przy frezarce CNC był bardzo wyczerpujący fizyczne, wiązał się z pomocą w obsłudze maszyny, utrzymywaniem pracowni w czystości, przenoszeniem i szlifowaniem elementów. Nikt z nas nie narzekał. Mieliśmy poczucie, że tworzymy coś unikatowego i że możemy widzieć pierwsze rezultaty, efekty naszego trudu.

mała część wyciętych paneli
W połowie tygodnia większość elementów była już dostarczana do pracowni B16, a kolejne elementy pojawiały systematycznie, zajmując coraz więcej powierzchni w pomieszczeniu. Ostatecznie udało nam się uzyskać 570 unikalnych paneli, 1008 łączników opisujących 806 niepowtarzających się kątów miedzy panelami i zbitych 2016 klinami. Łącznie wycięliśmy ponad 3500 elementów. Dla ułatwienia procesu budowania i rozpoznawania elementów, każdy niepowtarzający się element miał wygrawerowany indywidualny numer identyfikacyjny. Dzięki przyjętej metodzie segregacji mogliśmy prace montażowe mocno usprawnić.

wyznaczenie punktów mocowania pawilonu z gruntem
Równolegle opracowaliśmy metodę łączenia pawilonu z gruntem. Dzięki serdecznej pomocy firmy GeoTkacz, udało nam się wkręcić w wyznaczone geodezyjnie punkty 12 śrub gruntowych. Przytwierdziliśmy do nich głowice ze śrubami rzymskimi, dzięki którym mogliśmy precyzyjnie regulować ich położenie. Aby ostatecznie dopasować mocowanie do odpowiedniego kąta ścian pawilonu, użyliśmy nietypowego rozwiązania zawiasowego. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że punkty mocowania wypadły dobrze, ale niepewność towarzyszyła nam jeszcze przez jakiś czas.

wkręcanie 12 śrub gruntowych przez firmę GeoTkacz

Tydzień 4. /budowa, przygotowanie wystawy, otwarcie


W ciągu ostatniego tygodnia przed otwarciem, kiedy wszystkie elementy pawilonu zostały wycięte, fundamenty zamocowane, pogoda zamówiona, ludzie pozytywnie naładowani, zaczęliśmy etap budowy. Składając najpierw panele w większe moduły ułatwiliśmy sobie znacznie montaż pierwszych elementów.

łączenie paneli w większe moduły, na zdjęciu Aleksander Dynarek 
łączenie paneli za pomocą klinów
Gdy dwie niezależnie stojące części udało nam się połączyć sklepieniem w jedną strukturę, wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Czuliśmy, a nawet byliśmy pewni, że uda nam się złożyć Pawilon P^3. Budowa trwała około tygodnia.

budowa, na zdjęciu Super-Andrzej Giełzak
Opracowując system pracy, polegający na dobrym podziale obowiązków, staliśmy się bardzo efektywni. Jedna osoba przy komputerze wywoływała odpowiednie numery paneli i łączników, następnie dwie osoby przynosiły je na plac budowy i kolejne dwie montowały je młotkami w odpowiednim położeniu.

nadzór nad budową
łączenie paneli południowego nadwieszenia, na zdjęciu Sebastian Białkowski
Finalnie koncept pawilonu to przestrzenna forma zbudowana na siatce triangulacyjnej o wielkości 9 x 9 x 3,5 m, złożona z ażurowych paneli zespolonych za pomocą drewnianych łączników na klin. Przypomina symetryczną, trójlistną koniczynę, tworzącą trzy koncentryczne przestrzenie, pozwalające na odmienne postrzeganie całego pawilonu oraz jego najbliższego otoczenia.

pawilon P^3 z góry
Pawilon jest otwarty do zewnątrz, co sprawia, że przechodnie są zapraszani do wejścia pod zadaszenie. Jednocześnie utworzony zostaje tunel prowadzący gości od jednego segmentu – liścia koniczyny – do drugiego, skupiając uwagę odwiedzającego na strukturze i na jej przegrodach. Dodatkowo kolumny pawilonu wytyczają w jego wnętrzu dziedziniec nieosłonięty zadaszeniem, niejako odseparowany od reszty.

widok północny
tunel zapraszający do środka

Przed oficjalnym otwarciem Pawilonu P^3 przygotowaliśmy wystawę, która stanowiła pełną dokumentację projektu, prezentując ją na 17 metrach folii banerowej.

Pracownicy z Centrum Multimedialnego zrealizowali 4-minutowy film, który opisuje całe przedsięwzięcie. Oprócz tego, w sposób nieplanowany powstały jeszcze 2 dodatkowe filmy.


Na otwarcie 20 października, w ramach międzynarodowego festiwalu Łódź Design Festival 2013 przybyło ponad 200 osób.

otwarcie Pawilonu P^3, od lewej: Sebastian Białkowski,
Tomasz Grzelakowski, dr Artur Zaguła, Rafał Jóźwiak,
Ewelina Stawowy, Olga Chrzanowska, Piotr Adamski
wernisaż otwarcia pawilonu
mocowania pawilonu z gruntem
wydruk 3D modelu, realizacja Joanna Dominiak
Każdy miał okazję przyjrzeć się z bliska obiektowi, a także doświadczyć dodatkowych bodźców. Artysta VJ FkS dał pokaz video-mappingu, który zsynchronizował z muzyką graną na żywo przez DJ Bombchen.

video-mapping
performance audio-wizualny

Przyszłość /ewaluacja

Nauka niejedno ma imię, o czym przekonaliśmy się wszyscy, podsumowując warsztaty P3. O ogromnej wartości dydaktycznej projektu świadczy nie tylko znajomość nowych programów komputerowych, ale przede wszystkim szereg miękkich umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym architekta. Warsztatowa forma pracy otwierała uczestników na nowe doświadczenia związane z przedstawianiem własnych pomysłów grupie, dyskusję, wspólne podejmowanie decyzji nad przebiegiem projektu czy podział obowiązków w zespole. Przy rozwiązywaniu problemów projektowych współpracowaliśmy z profesjonalistami z różnych dziedzin. Przyniosło to nam naprawdę wiele satysfakcji. Realizacja tego projektu rozbudziła w każdym z nas wyobraźnię, a wśród odwiedzających pawilon nieukrywaną ciekawość.

Pawilon P3 działa jak magnes i generator. Przyciąga zaintrygowanych przechodniów. Wywołuje różne reakcje, niektórzy tylko obserwują go z bliska, inni wchodzą do jego środka, dotykają go. Dostajemy też dużo pozytywnych sygnałów i propozycji współpracy. Nasze przedsięwzięcie zostało też przyjęte bardzo pozytywnie przez władze uczelni. Mamy nadzieję, potwierdzoną dużym prawdopodobieństwem, że w przyszłym roku powtórzymy warsztaty, a pawilon będziemy projektować za granicą, w dużym mieście europejskim.


Organizatorzy warsztatów chcieliby podziękować za owocną współpracę prorektorom prof. dr. hab. inż. Piotrowi Szczepaniakowi, prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Wiakowi, kanclerzowi mgr. inż. Piotrowi Torzeckiemu, dziekanowi BAiŚ prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Gawinowi, dyrektorom IFE doc. dr. inż. Tomaszowi Saryusz-Wolskiemu, IAiU prof. nadzw. dr. hab. inż. arch. Markowi Pabichowi, opiekunom KN KĄT dr. Arturowi Zagule, mgr. inż. arch. Tomaszowi Grzelakowskiemu, wykładowcom dr. inż. arch. Anettcie Kępczyńskiej-Walczak, doc. dr. inż. Janowi Kozickiemu, dr. inż. Marcinowi Górko, mgr. inż. Przemysławowi Jagielskiemu, Krzysztofowi Kupczyńskiego i Janowi Starzakowi z Centrum Multimedialnego PŁ oraz wszystkim partnerom projektu. Ich zaangażowanie i nieocenione wsparcie pozwoliło na sprawną organizację warsztatów i budowę pawilonu.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy firm i instytucji:
• Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek Orzechowo;
• Muzeum Książki Artystycznej, Arcylab.pl Prot Haładaj;
• pana Mariusza Tkacza z firmy GeoTkacz;
• pana Władysława Ciemnickiego z firmy CTA;
• SARPu Oddział Łódzki.

Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy


------------------------------------------------------------------
poniżej archiwum...


O WARSZTATACH

Warsztaty organizowane są przez Koło Naukowe KĄT, które jest reprezentowane przez Piotra Adamskiego, Olgę Chrzanowską, Rafała Jóźwiaka oraz Ewelinę Stawowy. Podjęli się oni realizacji tego przedsięwzięcia ponieważ chcą szerzej zwrócić uwagę na to, że projektowanie parametryczne staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem pracy w biurach architektonicznych na całym świecie. Nie można być na to obojętnym, jeśli w kontekście zdobywania doświadczenia, nauki, rozwoju pomija się ten istotny aspekt. Aby w dzisiejszych czasach zdobyć dobrą pracę (głównie w zagranicznych biurach), nie można wykazywać się wyłącznie znajomością podstaw projektowych, ogólnych zasad kształtowania przestrzeni, znajomości podstawowych programów tj. AutoCAD, Archicad czy Sketchup, trzeba wykazać się czymś więcej. Oczywiście te warsztaty tego nie zapewnią, ale z całą pewnością pomogą zdobyć cenne doświadczenie i nowe umiejętności w sposobie projektowania i obsługi programów, których nie ma w standardowym programie nauczania. Istotą działania ma być więc nauka nowej metody projektowej oraz wspólna praca, której efektem ma być wybudowanie pełnowymiarowego pawilonu z drewna. Cel jest zatem jasny – nauka.

Chcielibyśmy oficjalnie wszystkich poinformować, że za udział w warsztatach każdy uczestnik otrzyma 2 punkty ECTS oraz Certyfikat o odbytych warsztatach parametrycznych połączonych z nauką Rhino+Grasshoppera.

Warsztaty P^3 (prezentacja)

UDZIAŁ W WARSZTATACH

Do udziału zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów kierunków architektonicznych, ze wszystkich polskich i zagranicznych uczelni.
Aby wziąć udział w warsztatach należy wykonać ogólny projekt koncepcji pawilonu z drewna i rozwiązać sposób łączeń komponentów. Projekt może być wykonany dowolną techniką, ale musi być przedstawiony w formie elektronicznej w arkuszu Formularza Zgłoszeniowego (link poniżej) i przesłany na adres czerwonepufy@gmail.com, do dnia 19.08.2013. Należy przy tym uwzględnić wymogi formalne oraz wytyczne zawarte w Regulaminie.

Wszelkie pytania należy kierować również na powyższy adres mailowy. Będziemy starali się odpowiadać na nie na bieżąco.

Pliki do pobrania:
Regulamin Warsztatów P3 (PL)
Formularz Zgłoszeniowy A2 (EN)
Formularz Zgłoszeniowy A1 (EN)
Mapka terenu

HARMONOGRAM

09.09, godz. 23.59 – ostateczny termin wysyłania wstępniaków (więcej w regulaminie)
13.09, godz. 12.00 – ogłoszenie listy uczestników warsztatów
23.09 - 29.09 – WARSZTATY
17.10 – prezentacja pawilonu na Łódź Design Festival 2013

WSTĘPNIAK

W opracowaniu należy przedstawić ogólną koncepcję formy pawilonu oraz konstrukcję i sposób wykonania łączeń komponentów drewnianych. Tutorzy z AL_TU oczekiwaliby zdecydowanie bardziej, aby studenci dali upust swojej kreatywności w wymyśleniu / zaprojektowaniu łączeń elementów. Mogą to być rozwiązania standardowe, dostępne na tzw. rynku, lub zupełnie unikatowe, z różnych materiałów, tj. stali, żeliwa czy plastiku, choć najbardziej pożądane byłoby zastosowanie drewnianych łączeń. Na propozycje czekamy do 9 września.

NAUKA

Tutoriale zrealizowane przez Nas (Piotra Kluszczyńskiego oraz Aleksandra Dynarka):
Tutorial 1 - Podstawy Rhino
Tutorial 2 - Podstawy Grasshoppera
Tutorial 3 - Ciekawe geometrie w Grasshopperze
Polecamy również naukę Rhino i Grasshoppera we własnym zakresie, poprzez przeglądanie tutoriali dostępnych w internecie. Polecamy na początek stronę: http://digitaltoolbox.info/,
oraz http://formularch.blogspot.com/.

FAQ

Czy udział w Warsztatach P^3 jest płatny?

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W jakim języku odbędą się warsztaty?

Warsztaty będą się odbywać w języku angielskim, nie będzie tłumacza, ale jeśli będą duże kłopoty ze zrozumieniem tutorów, to organizatorzy będą starali się pomagać na bieżąco.

Wstępniak ma zawierać ogólną koncepcję pawilonu tzn. w jakim stopniu detalu należy go zaprojektować?

Ogólna koncepcja pawilonu, to projekt całego obiektu w bardzo ogólnym i schematycznym wyglądzie, tzn. np. bez podziałów na elewacji czy rzucie dachu itp. Forma pawilonu tutaj ma być niejako uzupełnieniem do przedstawienia sposobu łączenia elementów z których ma być zbudowany pawilon (preferowane jest zaprojektowanie łączeń z drewna).

Czy można zrealizować 2 projekty lub więcej w ramach jednego wstępniaka, albo zrobić 2 wstępniaki przez jedną osobę?

Nie, dodajecie roboty organizatorom, więc radzimy wybrać i dopracować jeden projekt, ten lepszy.

Czy preferowana jest jakakolwiek technika wykonania wstępniaka?

Technika wykonania wstępniaka jest dowolna, ważna jest pomysłowość i efekt końcowy, choć ocenie będzie podlegać również znajomość oprogramowania, jeśli więc do zrobienia wstępniaka użyte będą narzędzia komputerowe to będzie to stanowiło dodatkowy atut.

Powierzchnia pawilonu ma mieć maksymalnie 25m2. Chodzi tu o powierzchnię podłogi wewnątrz pawilonu? Czy w takim razie drewniany ruszt, o którym mowa może wychodzić poza powierzchnię pawilonu i przekraczać te 25m2?

Powierzchnia zabudowy powinna mieć maksymalnie 25m2, tzn. należy zmieścić się zewnętrznym obrysem pawilonu w kwadracie o wymiarach 5 x 5m. Wynika to z tego, że pod pawilonem będzie ustawiony drewniany podest, na którym zostanie „postawiony” pawilon.

Czy w związku z tym, że oficjalnym językiem warsztatów jest język angielski dane kontaktowe na formularzu mają być pozbawione polskich znaków?

Teksty mogą zawierać polskie znaki.

Jaki jest format (wielkość) wstępniaka?

W związku z sygnałami o potrzebie zrobienia większego formatu niż przyjęty A2 – udostępniamy również A1, istnieje więc możliwość wyboru na jakiej wielkości kandydaci chcą wykonać wstępniaka.


------------------------------------------------------------------

P^3 Parametric Design Workshops 

organizers:
Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy;
tutors:
Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu, Alexander Kalachev;
participants:
Łukasz Barej, Bartosz Bochyński, Tomasz Chojnacki, Dominika Dudek, Aleksander Dynarek, Edyta Fularz, Andrzej Giełzak, Katarzyna Janiszewska, Katarzyna Kazimierczyk, Piotr Kluszczyński, Paulina Kowalska, Michał Kozłowski, Klaudia Królikowska, Emilia Makaruk, Anna Mastalerz, Andrzej Pajączkowski, Sylwia Pawłowska, Łukasz Pieńczykowski, Paulina Rodzeń, Joanna Sibrecht, Łukasz Stawiński, Aleksander Świątek, Martyna Wróblewska

23rd September – 20th October 2013
Lodz University of Technology


DESCRIPTION

Most of the activities undertaken by the Student Association of the Faculty of Architecture and Urbanism KAT supplement the University’s didactic program and respond to student’s architectural inquiries. The recent project organized by Piotra Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak i Ewelina Stawowy, is thus far Association’s greatest venture. 
Building a human-scale parametric pavilion during P^3 workshops implied the necessity to acknowledge new design tools. Experiments with new work methodology were inevitable. These constrains did not bound us – in fact we were ready to invest a lot of energy and private time. As the moderators of this event we are pleased to observe more than the educational outcome; our academic environment became more integrated and the participants improved their team building skills.

/webinars, entry projects, plywood

The organizers begun working on the project in May 2013, potential participants joined in two months later. We found it challenging to encourage people to learn parametric design programs. Two students – Aleksander Dynarek and Piotr Kluszczyński (later participating in the workshops) were involved to prepare webinars, during which interface and basic Rhino and Grashooper functions were presented. Tutorials provoked students to learn individually and somewhat prepared them for the upcoming, intensive workshops. Simultaneously, we were collecting applications. Until the 9th of September potential participants were submitting their pavilion concepts.  The application commissions chose twenty-six best entries. Together with the coordinators we were a group of thirty people (armed with 30 Rhino licenses, purchased especially for the event of the workshops).  Moreover, we had bough material for the pavilion - 200^2 of 15 cm thick plywood, what ultimately determined the pavilion’s size. 

3m^3 of hardwood plywood supplied by OZPS Orzechowo
Week no.1 /learning, finding the concept

The most important week of the P^3 project, took place between 23rd and 29th of Septemebr 2013. During that time, workshops tutors: Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu and Alexander Kalachev were explaining the fundamentals of a pavilion designing procedure and parametric design methodology. The workshops commenced with an intense training of Rhino and Grasshopper software. 

Rhino and Grasshopper seminars
During the first three days Sebastian and Tudor gave lectures and tutorials about traditional modeling with NURBS technique, Bezier curves or Bspline. There were parametric design tools presented, which can be used to panelize NURB surface, to change geometry according to attractors, or to simulate a model’s physical behavior (Kangaroo plugin). 

group work in B16 atelier
On the third day of workshops, we have moved to an atelier B16, where we could conveniently work on the final project. We have subdivided into five design groups. Each one of them presented a different pavilion concept. These five interesting models resulted from diverse ideas; they differed in the terms of forms, patterns, details and assemblage manners. One could say that the final pavilion contains traces of all of these concepts. Together with the tutors we developed a final pavilion Grashopper definition.   

analyzing connections between panels,
from left: Paulina Rodzeń, Martyna Wróblewska
To define central points of the interior columns three points were selected and for the walls three curves were determined. The pavilion self-bearing structure resembling a dome was defined through application of “reversed gravity” parameter. Alike A. Gaudi in his models we used parabolic curves.

form generation
It was decided to model the structure as origami-like shape and the routine of connecting surfaces in the model was determined. We wanted the assembled construction to act as closed zipper; in this way the connection in between the edges would be more unite and forces would distribute more favorably. 

panels assemblage
We invented the method of joining the panels where only wooden connectors would be involved. At this point we though we were very close to finish the design process. In fact we needed an extra week to prepare the documentation for fabrication. The week during which we intended to build the pavilion had finished, our tutors Alex and Tudor had left, but we realized that that was just the beginning of the intense work period…

tutors, from left: Alexander Kalachev, Sebastian Białkowski, Tudor Cosmatu

Week no.2 /files preparation for the CNC woodworking, the beginning of fabrication

At the begging of the second week we collected all the files and verified them. Only after we tried to distribute all the wooden elements on the surface of plywood boards, we realized there were to many of them and the pavilion was to big. The structure had to be downscaled. It was essential to develop the panels in the bottom parts of the structure (where they were particularly narrow). Based on geometry of the panels, they were divided into three groups and each one was assigned a numerical symbol. Finally, we distributed the elements from the 3D model on the surface of 74 plywood boards (each board was 125x213cm large). In this step we used RhinoNest tool, which helped us to minimalize the material waste. 

Finished files were submitted to Lentimax, a company located in Łodź, which used a CNC jigsaw to fabricate the elements. During the manufacturing process the workshop participant were witnessing and helping to operate the machine. Altogether, it took 50 hours to cut the components and the process was finished by the end of the week.
Prot Haładaj (Arcylab.pl) operating CNC cutter

Week 3./CNC woodworking, screwpiles GeoTkacz, hinges, assembladge in B16

To work with tools, which directly translate virtually design objects to material objects, is a unique experience, especially for the architecture adepts. We found servicing the machine, polishing and lifting the elements as well as maintenance of the workshop a physically demanding task.  Nevertheless none complained. We had a sense of creating a very rare object and we were pleased to see the results of our hard work. 

small portion of already cut panels
In the middle of the week, majority of the elements were already delivered to the B16. New parts were kept being delivered, occupying more and more space in the atelier. Altogether, there were 570 unique panels, 1008 connectors corresponding to 806 different angles in between the panels, and 2016 wedges produced. We cut out over 3500 components. To smoothly mange these elements during the building process, each part had and individual number engraved. That greatly improved our pace of the construction work.

geodetically determining base points of the pavilion
Simultaneously, we worked on the method of connecting the pavilion to the ground. The GeoTkacz Company, our precious partner, helped us to screw in 12 screwpiles in the geodetically determined pavilion base points. There were “Roman” heads mounted at every screwpile, which enabled us to regulate their positions. To pair the construction with very particular angles of the walls we installed atypical hinges. During the next days, we remain uncertain weather the pavilion base points will turn out to work fine.

screwing in 12 ground screwpiles by GeoTkach company

Week 4. /construction, exhibition’s preparation, openingIn the last week before the opening, having all panels cut out, ground foundations fixed, great weather conditions and people positively eager, we were able to start the construction stage. Connecting panels into bigger modules helped us to accelerate first stages of work.

connecting panels into bigger modules, on the picture: Aleksander Dynarek
assembling panels together by wedges
We have breathed a sigh of relief, when we had connected two independently standing parts with vault creating one stable structure. At this stage we were sure that we would be able to successfully complete the P^3 Pavilion.

construction, on the picture: Super-Andrzej Giełzak
Furthermore, we have developed efficient and organized working strategy, based on good distribution of responsibilities. Firstly, one person was working on the computer, checking numbers of panels and connectors on 3Dmodel. Then selected panels were brought to the construction site where they were assembled in correct position by another pair of students. In effect, the whole construction process lasted for about one week.

construction supervision
assembling panels of the southern overhang, on the picture: Sebastian Białkowski
The final concept of the pavilion represents spatial form built on the triangular grid of dimensions 9 x 9 x 3,5 m. Structure is created using openwork panels assembled together with connectors and wedges. Overall shape resembles a symmetrical, 3-leafed clover with 3 concentric areas, allowing various perceptions of the structure and the surrounding space.

the P^3 Pavilion seeing from above
The pavilion is open towards the outside, inviting all people inside this shelter. Simultaneously visitors enter a tunnel which is guiding them from one segment – clover's leaf – to another, focusing their attention on the structure and partitions. In addition, columns create additional space, in the form of inner, uncovered courtyard.

northern view
tunnel inviting inside the pavilion 


What is more, before the official opening of the P^3 Pavilion, we have prepared an exhibition, presenting full documentation throughout the project, which fitted on 17 meters long banners.

Furthermore, members of the Multimedia Centre produced a 4-minutes long video describing the entire project. Moreover, 2 additional films were created in an unplanned manner.


The great opening took place on the 20th of October, as a part of the international festival Lodz Design Festival 2013.

the P^3 Pavilion great opening, from the left: Sebastian Białkowski,
Tomasz Grzelakowski, dr Artur Zaguła, Rafał Jóźwiak,
Ewelina Stawowy, Olga Chrzanowska, Piotr Adamski
opening of the exhibition
elements joining the pavilion with the ground
3D printed model, printed by Joanna Dominiak
Everyone had a chance to get a close look at the structure, as well as experience additional highlights. Artist VJ FKS gave a video-mapping show that was synchronized with live music delivered by DJ Bombchen. Whole event attracted more than 200 people.

video-mapping
audio-visual performance

Future/ evaluation 

While summarizing and evaluating the P^3 workshops, we realized that knowledge comes through various means. We have discovered significant value of learning not only by getting familiar with new computer programs but mostly by developing numerous skills needed in professional life of architects. Group work during workshops opened participants to new experiences. They were encouraged to present individual ideas to the group, get engaged in various discussions, collaborative decision-making, while sharing responsibilities throughout the whole project. What is more, we invited many specialists from various fields who offered their help and advice when problems were encountered. Our imagination and creativity was awakened thanks to all new experiences. What is more,  we could also observe growth of undisguised curiosity and interest among visitors. It seemed that weeks of our hard work were rewarded.

The P^3 Pavilion functions as a magnet and a generator. It attracts intrigued passersby. The pavilion provokes different reactions: some people are observing it from the distance, some come closer, enter its space to touch it and interact within. Thanks to our project we are getting a lot of positive signals and proposals for cooperation. What is more, the project was also warmly received and appreciated by authorities of our university. We have great hope, confirmed by high probability, that we will be able to continue the workshops in next years, also possibly designing a pavilion abroad, in one of the big European cities. 


Organizers of the workshops are grateful for effective cooperation to vice-rectors  prof. dr. hab. inż. Piotr Szczepaniak, prof. dr. hab. inż. Sławomir Wiak, chancellor mgr. inż. Piotr Torzecki, dean prof. dr. hab. inż. Dariusz Gawin, director of IFE doc. dr. inż. Tomasz Saryusz-Wolski, IAiU prof. nadzw. dr. hab. inż. arch. Marek Pabich, tutors of KN KĄT dr. Artur Zagła, mgr. inż. arch. Tomasz Grzelakowski, lecturers dr. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, doc. dr. inż. Jano Kozicki, dr. inż. Marcin Górko, mgr. inż. Przemysław Jagielski as well as all other patrons of the project. Their commitment and invaluable support allowed for the efficient organization of workshops and construction of the pavilion.

This project would not be possible without the help of following companies and institutions:
• Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Orzechowo;
• Muzeum Książki Artystycznej, Arcylab.pl Prot Haładaj;
• Mr Mariusz Tkacz z from GeoTkacz;
• Mr Władysław Ciemnicki from CTA;
• SARP Łódź.

Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy

------------------------------------------------------------------
archive below...


ABOUT THE WORKSHOP

The workshop is organized by the Scientific Group of Architecture Students KĄT, represented by Piotr Adamski, Olga Chrzanowska, Rafał Jóźwiak and Ewelina Stawowy. This project was created because of the need to draw wider attention to the fact that parametric design is becoming an increasingly common tool used  in architectural offices around the world. One can not be indifferent to this trend. Parametric design should not be ignored in the context of gaining experience, learning and skills development. Nowadays, elementary knowledge of fundamental design and space forming principles, followed by basic computer skills in programs such as AutoCad, Archicad and Sketchup, is often not enough to get your way into good job, mainly in overseas offices. It takes more than that. During workshop we would like to offer students as much new practice as possible. We are aware that not everything can be covered in such a short time. However, we are hoping that this project will help you gain valuable experience and new skills in how to design and run programs that are not included in the standard curriculum. To conclude, the main point of the project is to learn about new designing method and work together in order to create a full-scale wooden pavilion. The aim is clear –  broadening of knowledge.

We want to announce that after workshops all involved will recieve 2 ETCS points and Certificate of participation in parametric workshops involving getting to know Rhino+Grasshopper.

P^3 Workshops (presentation)

HOW TO APPLY

All of the students and graduates of architecture course, from Polish and foreign universities are welcomed to take part in the workshop.
In order to participate in the workshop, it is necessary to prepare a general conceptual design of wooden pavilion, including possible joints and connection concepts of pavilion’s components.  Any graphic technique can be used.  However, your project has to be presented in electronic form using Application Form( link below)and has to be sent to an email czerwonepufy@gmail.com, till 09.09.2013. It is important to take into consideration all formal requirements and guidelines stated in Terms & Conditions.

Please do not hesitate to contact us also on above email if you have any further questions. We will try to respond as fast as possible.

Download files:
Site Plan


SCHEDULE
09.09, 11:59pm – deadline for submitting the applications (more info in Terms and Conditions)
13.09, 12:00am – the announcement of the participants list
23.09 - 29.09 – WORKSHOPS
20.10 – presentation of the pavilion during Łódź Design Festival 2013

APPLICATION

Students’ work should present a general idea of the pavilion, including construction design and a way of connecting wooden components. Tutors from AL_TU group requested that students should concentrate their creativity on doable design of connections, joints between elements. These may include standard solutions available on the market, or completely unique, with different materials, such as steel, cast iron or plastic, although the most desirable ones are simply wooden joints, out of the material used for pavilion structure. We are waiting for all proposals till the 9th of September.

LEARNING

Links to tutorials in Polish created by our students, Piotrk Kluszczyński and Aleksander Dynarek, are mentioned below.
We also recommend getting familiar with Rhino and Grasshopper programs on your own, by familiarizing yourself with tutorials and information available on the Internet. We suggest to start with the webpage: http://digitaltoolbox.info/ and http://formularch.blogspot.com/.


Obserwatorzy