piątek, 15 listopada 2013

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego II

Jak to już przystało, na otwarte spotkania organizacyjne przyszło liczne grono studentów. Głównie z pierwszego roku I st. Super! Zaprezentowane zostały przez przewodniczącego Koła zrealizowane projekty, trwające, a także planowane. W ciągu najbliższych dni wyklarujemy to, jak projekty będziemy realizować i w jakim składzie. Póki co planujemy kontynuować następujące projekty:
  • “Kątem Oka” - spotkania z architektami i specjalistami z dziedzin bliskich architekturze i urbanistyce
  • “Kąt-teksty” - panele dyskusyjne na temat tekstów teoretycznych dotyczących architektury i nie tylko
Chcemy również zrealizować nowe przedsięwzięcia: 
  • Budowa drukarki 3D na potrzeby stworzenia makiet Projektów niezrealizowanych
  • Projekt dostępnej przestrzeni fab-lab'u w budynku B16 na cele działalności wydziałowych kół naukowych
  • Organizacja warsztatów z projektowania parametrycznego i nawiązanie bliższej współpracy z rektoratem PŁ
  • Prezentacje studentów (reaktywacja cyklu “Kąt Widzenia”) nt. projektów semestralnych i konkurs na najlepszy projekt
Doświadczeni funkcjonowaniem Koła w poprzednim semestrze planujemy wprowadzić pewne zmiany w tym aspekcie. Każdy obecny i nowy członek będzie przydzielany do konkretnego projektu. Niektórzy członkowie będą mianowani na koordynatorów projektów, odpowiadając jednocześnie za powodzenie projektu. Opiekę nad tokiem realizacji poszczególnych projektów będzie sprawował przewodniczący Koła. Będzie on wyłączony z koordynowania poszczególnymi projektami, natomiast będzie doglądał jak przebiegają postępy. 

Na ten moment rozkład obowiązków wygląda następująco:

Rafał Jóźwiak,
przewodniczący Koła,
koordynator projektów
jozwiakrafal@gmail.com

Wojciech Stępień
wojciech_stepien@interia.pl
koordynator cyklu “Kątem-Oka”

Aleksander Dynarek
wielkiolkus@interia.pl
Piotr Kluszczyński
piotr@kluszczynski.info
koordynator projektu Drukarka 3D

Olga Chrzanowska
ochrzanowska@gmail.com
Piotr Adamski
piotrek.adams@gmail.com
koordynatorzy warsztatów parametrycznych

Katarzyna Firmowska
kaska.firma@gmail.com
Alicja Salomońska
salamonskaalicja@gmail.com
koordynatorki cyklu “Kąt Widzenia”


koordynator cyklu “Kąt-teksty”


koordynator realizacji fab-labu w B16Jeśli chciałbyś się zapisać do Koła Naukowego SAPŁ KĄT pisz do przewodniczącego. Jeśli jesteś członkiem Koła i nie chcesz z niego zostać usunięty (zgodnie z regulaminem, ROZDZIAŁ III §2. punkt 2.) napisz i umów się z koordynatorem projektu i przystąp do działania!

Do zobaczenia! 

Prezentacja dokonań Koła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy