niedziela, 25 marca 2012

Gdzie przecieka Łódź?

CZWARTKI

29.03, g. 18.00 - dr Artur Zaguła
19.04, g. 18.00 - dr Aleksandra Krupa (antropolog miasta, UŁ)
26.04, g. 18.00 - dr Mariusz Sokołowicz (ekonomista, UŁ)
10.05, g. 18.00 - dr Mirosław Wiśniewski

Architektura miasta jest dla nas warunkiem koniecznym występowania fenomenów dużo ciekawszych, piękniejszych niż ona sama. Żeby to stwierdzić nie potrzeba zakładać definicji „architektury”, „miasta”, czy „tkanki miejskiej”, jest to prawda, której doświadcza się instynktownie.
Zdarzenia, całe scenariusze teatru miasta, są tym, czego szukamy wśród architektury, nasycają ją znaczeniem, legitymizują to, co zbudowane. W takiej sytuacji wydaje się oczywiste, że przyszły architekt powinien wykształcić warsztat operowania nie tylko środkami przynależnymi do dziedziny wiedzy zwanej „projektowanie architektoniczne”, ale też zdolność odczytywania szeroko pojętego kontekstu miejsca, interpretowania go i podejmowania dyskursu z zastanymi kodami.
Niestety wciąż w ramach kształcenia architektów nie realizuje się spójnego bloku, czy choćby jednego przedmiotu, który uczyłby „wgryzania” się w treść tkanki miejskiej – przygotowywał do zdobywania informacji w terenie i zapewniał minimum wiedzy teoretycznej pomocnej przy interpretacji zebranego w ten sposób materiału.

Obserwatorzy