wtorek, 22 kwietnia 2014

25.04, g. 17:00 - Otwarte spotkanie informacyjne nt. jakości kształcenia w instytucie AiU


MIEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA!

W najbliższy piątek 25 kwietnia o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na kierunkach związanych z Instytutem Architektury i Urbanistyki PŁ. Ich władze zaprosiły studentów do podzielenia się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi zarówno programu kształcenia jak i warunków prowadzenia zajęć oraz innych związanych z szeroko rozumianą edukacją w instytucie.

Spotkanie jest otwarte dla studentów wszystkich lat oraz kierunków IAiU.

Zapraszamy!
organizatorzy - KN: KĄT, IX Piętro, Designu.

----

Fragment podania, które otrzymały władze Instytutu AiU, jako wstępną wersję:

W związku z licznymi uwagami studentów, dotyczącymi programu dydaktycznego studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunku Architektura i Urbanistyka, pragnę w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów, zwrócić uwagę na kilka aspektów z nim związanych.

Po doświadczeniu „przebrnięcia” przez dwa pierwsze semestry studiów drugiego stopnia uważam, że był to okres ogromnie wymagający dla studentów, przy tym w sposób nieuzasadniony. Plan zajęć przepełniony przedmiotami projektowymi nie stwarzał warunków dla skutecznej i rozwojowej pracy, ale zmuszał, w sposób zintensyfikowany, do „kombinowania” jak zrealizować stawiane wymagania. Zarówno w semestrze pierwszym jak i drugim studenci mieli do zrobienia po 5 przedmiotów projektowych (z pozoru w części obieralnych, jednak i tak przypisanych odgórnie), przy czym każdy 
z nich dotykał zupełnie innej tematyki. Jednocześnie cześć z nich stanowiło powtórzenie ze studiów pierwszego stopnia, np. „Studium zagospodarowania gminy”, „Projektowanie użyteczności publicznej”, „Projektowanie architektoniczne obiektów usługowych”. Przerost wymagań powoduje, że jakość oddawanych projektów jest niska. Student nie ma możliwości skupić się na pojedynczym projekcie, lecz nakłada się na niego obowiązek „przechodzenia” do innych projektów w kolejnych dniach tygodnia. 
(...)

Więcej tu: PODANIE 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy