niedziela, 15 listopada 2015

18.11.15 godz. 14.15 - Otwarte spotkanie na temat przebudowy Programu Edukacyjnego w instytucie AiU.Dyrekcja Instytutu Architektury i Urbanistyki po raz kolejny zaprasza studentów do współpracy przy planowanych przekształceniach programu edukacyjnego. Tematem rozważań będą nasze propozycje zmian w programie studiów - takie jak zmiany ram czasowych poszczególnych zajęć, propozycje nowych przedmiotów oraz zmiany formy już istniejących etc. Spotkanie ma służyć zebraniu opinii studentów w formie opracowanego programu zmian, gotowego do przedłożenia władzom instytutu na zebraniach Komisji Dydaktyczno - Programowej. 


Jest to dobra okazja by mieć swój wpływ na jakość kształcenia. Zachęcamy do podzielenia się swoimi uwagami zarówno odnośnie przebiegu przedmiotów w których braliście udział jak i obecnego programu studiów dla kolejnych semestrów. 

Spotkanie to jest bezpośrednią kontynuacją prac grupy studentów w ubiegłym roku akademickim, gdy powstała wstępna ewaluacja programu edukacyjnego zakończona złożeniem podania z wnioskami oraz propozycjami zmian. Akcja spotkała się z pozytywną reakcją ze strony władz instytutu i poproszeni zostaliśmy o zebranie opinii o konkretnie programie dydaktycznym - ze względu na planowane w nim zmiany.   Podanie można znaleźć pod tym adresem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy