piątek, 14 listopada 2014

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków KN KĄT

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków KN KĄT

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Naukowego KĄT, w ramach którego zaprezentowane zostały zrealizowane dotychczas projekty oraz omówione planowane do realizacji, a także wybrano w drodze głosowania nowy zarząd.

Na początku spotkania przeprowadzono rekrutację nowych członków.

W głosowaniu uczestniczyło 27 osób w ramach Walnego Zebrania Członków Koła.

Na funkcję przewodniczącego wyłoniono 2 kandydatów:
  • Andrzej Giełzak - 25 głosów
  • Martyna Wróblewska - 1 g.
  • wstrzymało się - 1 g.
Na funkcje Wiceprzewodniczących wyłoniono 3 kandydatów:
  • Martyna Wróblewska - 16 g.
  • Małgorzata Babska - 5 g.
  • Aleksandra Rochala - 3 g.
  • wstrzymało się - 3 g.
Na funkcję Sekretarza / Skarbnika wyłoniono 2 kandydatów:
  • Aleksandra Rochala - 9 g.
  • Joanna Sibrecht - 10 g.
  • wstrzymało się - 8 g.

Wybrano następujących członków Zarządu:

Przewodniczący: Andrzej Giełzak
I Wiceprzewodnicząca: Martyna Wróblewska
II Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Babska
Sekretarz/Skarbnik: Joanna Sibrecht


Jednocześnie ustalono termin spotkania roboczego, na którym rozpoczęta zostanie właściwa dyskusja nad realizowanymi projektami.

Autor sprawozdania: Rafał Jóźwiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy