poniedziałek, 19 maja 2014

Tydzień z Architekturą 23.05, g. 17:00


Tydzień z Architekturą jest ogólnopolską akcją, odbywającą się równolegle w całym kraju, organizowaną przez oddziały regionalne Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Edycja łódzka, w zamyśle organizatorów ma być czasem spotkań różnych środowisk związanych z architekturą, urbanistyką i szeroko pojętym budownictwem. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostaną przede wszystkim mieszkańcy, a także dziennikarze i samorządowcy.

Przewidywana jest realizacja możliwie najszerszego programu promującego dobrą architekturę oraz dorobek środowiska łódzkich architektów, urbanistów a także projektantów wnętrz, zarówno profesjonalistów a także studentów.

W ramach programu, podczas otwarcia 'Tygodnia z Architekturą'odbędą się 3 wernisaże. Zaprezentujemy najciekawsze prace z obszarów architektury i urbanistyki pt. 'Najlepszy projekt z pracowni', zaprezentujemy projekt 'Nieistniejące dzieła architektury' oraz ogłosimy wyniki oraz pokażemy najlepsze projekty dyplomów studenckich.
Nasze koło oraz 'IX Piętro' zorganizują warsztaty dla młodzieży i mieszkańców miasta, a architekci przeprowadzą darmowe konsultacje dla mieszkańców.

Jednym z najważniejszych punktów programu ma być konferencja SARPu w formule debaty oksfordzkiej nt. 'Nowy Urbanizm powinien zdominować Modernizm w procesie rewitalizacji Łodzi'. Ma dotyczyć ona najistotniejszych kwestii związanych z przyszłością naszego miasta, także, a może przede wszystkim w osadzeniu historycznym. Do debaty zostali zaproszeni 'reprezentanci Modernizmu': Romuald Loegler, Mirosław Wiśniewski, Andrzej Owczarek, oraz 'reprezentanci Nowego Urbanizmu': Artur Zaguła, Marek Janiak, Zbigniew Bińczyk, Alicja Kujawska.


Zapraszamy do udziału w wydarzeniu 'Tydzień z Architekturą', które z całą pewnością wpisze się kalendarz łódzkich inicjatyw, jako jeden z ciekawszych punktów w okresie końca maja.

Bieżące informacje na stronie FB wydarzenia: facebook.com/tydzienzarchitektura

22-31.05.2014
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego
lodz.sarp.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy